Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
oficiálne webove sídlo obce Tužina
 
 

Informácie o výške poplatku za komunálne odpady a o zľavách v roku 2018

TUŽINA 625 KNIHA 10.jpg

 

Pani A.Zjaba a starosta obce M.Dzina pri odovzdávaní knihy rodokmeňov tužinčanov. Foto Hans Dubb

Zjaba Dzina odovzdanie knihy 2018 01.JPG

collage Tužina jeseň.jpg

 


 

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov

Obchodná verejná súťaž -predaj pozemkov 201811 Obchodná verejná súťaž -predaj pozemkov 201811.pdf Obchodná verejná súťaž -predaj pozemkov 201811.pdf (450.1 kB)

Zverejnené 14.11.2018


 

Domáce zabíjačky- Oznam RVPS Prievidza

Domáce zabíjačky_súčinnosť_2018. Domáce zabíjačky_súčinnosť_2018.pdf Domáce zabíjačky_súčinnosť_2018.pdf (264.7 kB)

Zverejnené 5.11.2018


 

Oznam o uložení zásielky Kulháni

Oznam o uložení zásielky Kulháni
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY
V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovensk ...viac...

Zverejnené 5.11.2018


 

Oznam o uložení zásielky Luptáková

Oznam o uložení zásielky Luptáková
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY
V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Sloven ...viac...

Oznam o uložení zásielky Luptáková SKM_C25818102911190.pdf SKM_C25818102911190.pdf (248.2 kB)

Zverejnené 29.10.2018


 

POZVÁNKY NA NAJBLIŽŠIE KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA

15.11.2018   13:00

Jeseň je dar 2018 Bošany.jpg

DK Bošany

Jeseň je dar 2018

RKC Prievidza

 

7.11. - 7.12.2018   9:00

hmyz plagat.jpg

RKC Prievidza - Galéria REGION ART

Tajomstvá sveta hmyzu

RKC Prievidza

 

18.11.2018   18:00

Iva Bittova a Cikori 18 11.jpg

RKC Prievidza

Iva Bittová & Čikori

RKC Prievidza

 

20.11.2018   16:00

malba zvierat.jpg

RKC Prievidza

Učíme sa umeniu- Maľba zvierat


 

21.11.2018   17:00

plagat pia tango.jpg

Renesančný kaštieľ Klátová Nová Ves

Koncert PIA TANGO PROJECT

RKC Prievidza

 

Informácie o výške poplatku za komunálne odpady a o zľavách v roku 2018Vytlačiť
 

komunálny odpad - poplatky.jpgKoľko zaplatím v roku 2018 za komunálny odpad, ak mám v obci trvalý, alebo prechodný pobyt?

 

 • Obec Tužina stanovila vo VZN č.4/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sadzbu poplatku 0,057 € za osobu a kalendárny deň.

Rok 2018 má  365 dní - poplatok na osobu za rok nám vychádza zo súčinu dennej sadzby a počtu dní v roku 20,80 €.

Každý občan s trvalým, alebo prechodným pobytom v obci zaplatí teda v roku 2018 poplatok za komunálny odpad vo výške 20 eur a 80 centov.

 

Koľko zaplatím v roku 2018 za komunálny odpad ak vlastním v obci nehnuteľnosť?

 

 • Pre vlastníkov a užívateľov nehnuteľností obec Tužina stanovila vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dennú sadzbu poplatku 0,057 €. Teda každý kto vlastní v obci Tužina nehnuteľnosť a nemá v obci trvalý, alebo prechodný pobyt, zaplatí v roku 2018 poplatok za komunálny odpad vo výške 20 eur a 80 centov.

 

Kto má nárok na zľavu – resp. vrátenie poplatku za komunálny odpad?

 

 • Študenti stredných a vysokých škôl študujúci mimo miesta svojho trvalého pobytu si môžu v roku 2018 uplatniť nárok na 50% zľavu za komunálny odpad. Podmienkou je doručiť na obecný úrad v Tužine potvrdenie o návšteve školy – najneskôr do 15.februára 2018! Potvrdenia doručené po tomto termíne nebudú pri zostavovaní rozhodnutí o výške poplatku za komunálny odpad zohľadnené.
 • Pracujúci v zahraničí môžu v priebehu mesiaca november požiadať o vrátenie pomernej časti poplatku. Podmienkou okrem doručenej žiadosti, spolu s hodnoverným dokladom o práci v zahraničí v slovenskom (českom) jazyku - resp. úradným prekladom cudzojazyčných dokladov, je uhradenie ročného poplatku v plnej výške.

 

Musím platiť poplatok za odpad, ak mám v obci Tužina trvalý pobyt, ale sa zdržiavam na inom mieste?

 

 • Nie nemusíte. Ale len v prípade ak máte v inej obci - meste prechodný pobyt a v tom mieste prechodného pobytu ste uhradili poplatok za komunálny odpad. Obec poplatok odpustí - občanovi s trvalým pobytom v obci Tužina, ktorý zaplatil miestny poplatok v inej obci, na základe prechodného pobytu. V tomto prípade obec poplatok odpustí bez predloženia písomnej žiadosti. Oprávneným podkladom pre občana s trvalým pobytom v obci Tužina je potvrdenie o zaplatení miestneho poplatkuv inej obci z dôvodu prechodného pobytu.

 


 
 

KALENDÁR KULTÚRA

V kalendári nájdete pripravované podujatia v obci. Kliknutím na položku sa dozviete podrobnosti o pripravovanom podujatí.

KALENDÁR ZBER ODPADOV

Kliknutím na položky jednotlivých zberov uvedených v kalendári sa dozviete viac o podmienkach za akých sa zber uskutočňuje.

V obci Tužina sa zber komunálneho odpadu uskutočňuje každú stredu. Do nádob na komunálny odpad nepatrí sklo, plasty, elektrospotrebiče a odpady rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Väčší odpad ako napríklad staré okná, koberce, nábytok, pneumatiky, autobatérie a pod.môžte prinášať vždy

v stredu v čase od 15:00 do 19:00 hod.

a v sobotu v čase od 09:00 do 13:00 hod.

na zberné miesto vytvorené v areáli firmy LESSMAN. (areál bývalých ŠM na hornom konci)

Staré elektrospotrebiče a papier sa zbiera celoročne na obecnom úrade (počas úradných hodín).

Použité šatstvo - zber celoročne- do kontajnera pri obecnom úrade.

SKLO - zber celoročne v kontajneroch rozmiestnených v obci.

DROBNÉ KOVY - zber celoročne v kontajneroch rozmiestnených v obci

Do kontajnerov na sklo patria:

nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy a pod.

Do kontajnerov nepatria:

žiarivky, ortuťové výbojky, sklo s drôtenou výstuhou, porcelán, olovené sklo, žiarovky, zrkadlá, plexisklo, sklo z obrazoviek televízorov a počítačov, rôznych prístrojov, sklo s prímesami kovov.

Obecný úrad upozorňuje občanov, že pri rôznych rekonštrukčných, búracích, či upratovacích prácach väčšieho rozsahu, sú povinní zabezpečiť si odvoz vzniknutého odpadu.

Kontakt: Ján Offertáler 0905 238 456

 


 

 

Ochrana osobných údajov - Informačná povinnosť

Informačná povinnosť – 2018 Informačná povinnosť – 2018 – ZSČ Informačná povinnosť - VOĽBY
 

Hodiny pre verejnosť

Pondelok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Utorok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Streda: 07:30 - 10:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.

Štvrtok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Piatok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

 • Streda101graphic-icon
 • Štvrtok9-1graphic-icon
 • Piatok8-4graphic-icon

NÁVŠTEVA LEKÁRA SK

najväčší portál na vyhľadávanie lekárov, lekární, pohotovostných služieb a podobne


Aktuálne oznamy miestneho rozhlasu

Nepočuli ste hlásenie obecného rozhlasu? Po kliknutí na tento odkaz si môžete vypočuť aktuálne oznamy- odvysielané v obecnom rozhlase. Nový systém je momentálne v skúšobnej prevádzke.

MAPA KATASTRA TUŽINA

Vyhľadávanie pozemkov - parciel v k.ú. Tužina, s možnosťou merania jednotlivých pozemkov.Podľa výberu v nastaveniach vrstiev - možnosť vyhľadávať pozemky v "C" registri, alebo v "E" registri...

JUMPING - TUŽINA

Originálne & zábavné skupinové cvičenie
v sále kultúrneho domu Tužina vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:00 hod.
Bližšie informácie: Facebook Jumping Tužina, alebo
Iveta Žillová 0915 416 754

Adresa:
Obec Tužina
Obecný úrad
972 14 Tužina

obec@tuzina.sk
podateľňa:
podatelna@tuzina.sk

Miroslav Dzina, starosta obce :
mobil: 0903 553 667
046 54 44 003
starosta@tuzina.sk

Martina Sedlárová, podateľňa, administratívna pracovníčka
046 54 44 187
sedlarova@tuzina.sk

Jozef Gocman správa daní a poplatkov, evidencia obyvateľov, správca webstránky
046 54 44 187
gocman@tuzina.sk

Irena Smiechová ekonómka
046 54 44 004
smiechova@tuzina.sk

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 14:00

Počasie v Tužine

Počasie Tužina - Svieti.com

Kontakt na prevádzkovateľku posilňovne: Anna Novotková, Tužina 429, mobil 0902 316 429, pevná linka: 54 44 286

Chystáte rodinnú oslavu, svadbu...? Organizujete stužkovú, stretávku, ples a podobne? Využite priestory KD Tužina

cena ubytovania: 12 € na osobu a noc
pri prenájme 7 dní a viac je cena znížená na 10 € / osoba / noc
cena za celý apartmán: 20 €
za použitie garáže - 2 €
kontakt: p. Ivana Hartmann 0907 397 732

cenník:
futbal 5 € / hodinu
volejbal, nohejbal, basketbal a tenis 2 € / hodinu
Správcom ihriska je od 16.06.2015 p. Jozef Petráš, tel. 0915 098 212.
Je prísny zákaz vstupovať na multifunkčné ihrisko bez súhlasu správcu ihriska.

Stolnotenisová herňa v sále kultúrneho domu: prevádzkovateľka Ľubomíra Hanzlíková, Tužina 451,
mobil 0903022736
Poplatok v zimnom období s nutnosťou vykurovania: 3 €/hod za celú herňu - 4 stoly,
v letnom období bez kúrenia: 0,50 €/hod.

Otváracie hodiny
UTOROK a ŠTVRTOK
od 15:00 do 17:00 hod.

výsledky a plánované zápasy TJ Tatran Tužina na stránkach slovenského futbalového zväzu

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS

Občianske združenie Žiar po desiatich rokoch pôsobenia získalo štatút MAS s finančnou alokáciou 1 330 098,11€ na rozvoj územia s prihliadnutím na tvorbu pracovných miest, rozvoj podnikania, cestovného ruchu, ale aj rozvoj verejnej infraštruktúry malých rozmerov za presne stanovených podmienok v zmysle spracovanej Stratégie rozvoja územia.

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

Za obsah zodpovedá
Miroslav Dzina

Autor fotografií:L.Grešner, Jozef Gocman, js

 • Streda101graphic-icon
 • Štvrtok9-1graphic-icon
 • Piatok8-4graphic-icon
webygroup

Úvodná stránka