Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
oficiálne webove sídlo obce Tužina
 
 

Informácie o vyrubovaní a platbách miestnych daní a poplatkov

OBEC TUŽINA ZAPOJENÁ DO IS DCOM

Obec Tužina je v našom regióne jednou z prvých obcí, ktoré sa zapojili do nového informačného systému Dátového centra obcí a miest (DCOM)

DCOM je národný projekt  elektronizácie verejnej správy a rozvoja elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Projekt má napomôcť pri zmene súčasného stavu poskytovania služieb samospráv na úroveň výrazne znižujúcu administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony.

Prechod na nový informačný systém mal za následok stav, že vyrubovanie miestnych daní a poplatkov sa nám oproti minulým rokom  posunulo o niekoľko týždňov. Od pondelka 24.apríla 2017 začíname s doručovaním rozhodnutí  dani z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady. Zavedenie nového informačného systému prináša so sebou niekoľko dôležitých faktov, na ktoré si vás dovoľujeme prostredníctvom nasledujúcich riadkov upozorniť.

Dôležité upozornenie

Nové rozhodnutia daní a poplatkov sú prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie.Daňovník má vďaka tomu lepší prehľad  o tom koľko a za čo platí dane a poplatky.

  • V rozhodnutiach o dani z nehnuteľnosti nájdete podrobnejší rozpis daní podľa jednotlivých druhov pozemkov- záhrady, zastavané plochy, trávnaté porasty, orná pôda. Taktiež stavby - pokiaľ máte v daňovom priznaní okrem rodinného domu a príslušenstva k nemu aj garáž, chatu, stavbu na podnikanie, či iné druhy stavieb - v rozhodnutí vidíte akú čiastku za ktorý druh stavby platíte.
  • Pokiaľ ste vlastníkom - držiteľom psa - v rozhodnutí je uvedená informácia o evidenčnom čísle (číslo známky psa pridelené obcou pri zaevidovaní psa na obecnom úrade) a tiež vek psa za ktorého platíte daň. V tejto súvislosti si dovoľujeme držiteľov psov upozorniť na skontrolovanie evidenčných čísel a veku psa na svojich rozhodnutiach - Teda zistenie či naozaj máte reálne ešte psa ktorý má 18 - 20, či 22 rokov, alebo už dávno máte miesto neho iného psíka a "zabudli" ste uhynutého psa odhlásiť a nového zas prihlásiť do evidencie obce.
  • V rozhodnutiach o poplatkoch za komunálne odpady sú na rozdiel od minulosti menovite rozpísaní členovia domácnosti aj s počtom dní - časovým obdobím. Spravidla je všade uvedený celý rok teda od 01.01.2017 do 31.12.2017.

UPOZORNENIE:  Splatnosť rozhodnutí

Pri dani z nehnuteľnosti a rovnako aj pri poplatkoch za komunálny odpad - v domácnosti s maximálne dvoma členmi- poplatníkmi je v rozhodnutiach uvedené: "Daň (resp. poplatok) ste povinný zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti"

Čo to znamená - kedy najneskôr musíte daň (poplatok) zaplatiť ?

Zjednodušene by sa dalo povedať, že najneskôr do 30 dní od dátumu prevzatia rozhodnutia. Prvých 15 dní od doručenia rozhodnutia - to je lehota počas ktorej sa môžete voči rozhodnutiu odvolať. 16-ty deň po prevzatí rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a od tohto dňa máte spomínaných 15 dní na zaplatenie.

Praktický príklad:

Ak rozhodnutie prevezmete 30.apríla tak 16.mája nadobudne právoplatnosť. K tomu keď prirátame 15 dní - tak vieme, že posledný deň kedy môžete - resp. musíte zaplatiť je 31.máj.

Ak tak neurobíte - správca dane vám  už nasledujúci deň - teda 1.júna vyrubí pokutu.

V prípade rozhodnutí - poplatky za komunálny odpad v domácnostiach s viacerými členmi môžete (nemusíte) využiť možnosť dvoch - troch, či štyroch splátok, ktoré nájdete v rozhodnutí. Tu platí pravidlo dodržať termíny- tak ako sú uvedené, alebo uhradiť celý poplatok jednorazovo - v termíne prvej splátky.                         

PRÍKLAD - ukážka časti rozhodnutia poplatok za komunálny odpad- domácnosť 5 osôb

 rozh ko 02.jpg

UPOZORNENIE: Úhrada platieb cez internetbanking

Ak uhrádzate platby cez internetbanking venujte prosím zvýšenú pozornosť pri písaní čísla nášho účtu - tých núl je v tom čísle priveľa a každá jedna z nich je dôležitá :-). V rozhodnutí je číslo účtu uvedené bez medzier - tak sa nám tie nuly môžu ľahko "popliesť"SK35 0200 0000 0000 1912 2382, BIC: SUBASKBX

Rovnako dôležité je správne a presne napísať variabilný symbol. Náš nový informačný systém má v sebe takú dokonalosť, že automaticky spáruje všetky platby cez internetbanking. Podmienkou je ale bezchybne napísaný variabilný symbol. Venujte preto prosím taktiež veľkú pozornosť správnemu opísaniu variabilného symbolu - tak ako je uvedený vo vašom rozhodnutí.

!!!POZOR!!! - V minulosti bolo zvykom uhrádzať všetky platby napríklad daň za psa, daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad naraz - súčasne teda jednou platbou (zrátaním jednotlivých daní a poplatkov jedného daňovníka - poplatníka spolu). Spomínané automatické spárovanie platieb by v tomto prípade nebolo realizovateľné a mohlo by sa stať, že systém nepriradí ani jednu z vašich zaplatených daní... Preto treba samostatne uhradiť platbu dane z nehnuteľnosti - s príslušným variabilným symbolom, zvlášť daň za psa - ktorá ma tiež vlastný variabilný symbol a rovnako samostatne aj poplatok za komunálny odpad – s príslušným variabilným symbolom.

Pre každý prípad je vždy pri platbe cez internet dobré uvádzať aj krátku poznámku. Napríklad : "Janko Mrkvička- úhrada dane z nehnuteľnosti", alebo: "Jožko Motyčka platba za komunálny odpad" atď a pod. Veľmi to pomôže v prípadoch keď napriek všetkému automatické spárovanie platieb zlyhá...

 

PRÍKLAD - ukážka časti rozhodnutia- daň z nehnuteľnosti+daň za psa

rozh dzn 01.jpg

Nezabudnite: Ak uhrádzate viaceré platby cez internet treba zadať každú platbu samostatne - s príslušným variabilným symbolom - uvedeným vo vašom rozhodnutí!

 

Príklad podľa našich ukážok rozhodnutí:

samostatne platbu za komunálny odpad - jednorazová platba 94,90 € v termíne prvej splátky - teda do 31.5.2017 -  variabilný symbol 8813700146 (alebo v troch splátkach - v termínoch podľa rozhodnutia)

samostatne platbu dane z nehnuteľnosti - 18,03 € (najneskôr 30 dní od prevzatia rozhodnutia) - variabilný symbol 9915700580

samostatne daň za psa - 4 € (najneskôr 30 dní od prevzatia rozhodnutia) - variabilný symbol 9914700581

Pri všetkých platbách číslo účtu:

SK35 0200 0000 0000 1912 2382, BIC: SUBASKBX


 

Hodiny pre verejnosť

Pondelok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Utorok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Streda: 07:30 - 10:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.

Štvrtok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Piatok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

  • Štvrtok2710graphic-icon
  • Piatok178graphic-icon
  • Sobota178graphic-icon

NÁVŠTEVA LEKÁRA SK

najväčší portál na vyhľadávanie lekárov, lekární, pohotovostných služieb a podobne


Aktuálne oznamy miestneho rozhlasu

Nepočuli ste hlásenie obecného rozhlasu? Po kliknutí na tento odkaz si môžete vypočuť aktuálne oznamy- odvysielané v obecnom rozhlase. Nový systém je momentálne v skúšobnej prevádzke.

MAPA KATASTRA TUŽINA

Vyhľadávanie pozemkov - parciel v k.ú. Tužina, s možnosťou merania jednotlivých pozemkov.Podľa výberu v nastaveniach vrstiev - možnosť vyhľadávať pozemky v "C" registri, alebo v "E" registri...

JUMPING - TUŽINA

Originálne & zábavné skupinové cvičenie
v sále kultúrneho domu Tužina vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:00 hod.
Bližšie informácie: Facebook Jumping Tužina, alebo
Iveta Žillová 0915 416 754

Adresa:
Obec Tužina
Obecný úrad
972 14 Tužina

obec@tuzina.sk
podateľňa:
podatelna@tuzina.sk

Miroslav Dzina, starosta obce :
mobil: 0903 553 667
046 54 44 003
starosta@tuzina.sk

Martina Sedlárová, podateľňa, administratívna pracovníčka
046 54 44 187
sedlarova@tuzina.sk

Jozef Gocman správa daní a poplatkov, evidencia obyvateľov, správca webstránky
046 54 44 187
gocman@tuzina.sk

Irena Smiechová ekonómka
046 54 44 004
smiechova@tuzina.sk

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 14:00

Počasie v Tužine

Počasie Tužina - Svieti.com

Kontakt na prevádzkovateľku posilňovne: Anna Novotková, Tužina 429, mobil 0902 316 429, pevná linka: 54 44 286

Chystáte rodinnú oslavu, svadbu...? Organizujete stužkovú, stretávku, ples a podobne? Využite priestory KD Tužina

cena ubytovania: 12 € na osobu a noc
pri prenájme 7 dní a viac je cena znížená na 10 € / osoba / noc
cena za celý apartmán: 20 €
za použitie garáže - 2 €
kontakt: p. Ivana Hartmann 0907 397 732

cenník:
futbal 5 € / hodinu
volejbal, nohejbal, basketbal a tenis 2 € / hodinu
Správcom ihriska je od 16.06.2015 p. Jozef Petráš, tel. 0915 098 212.
Je prísny zákaz vstupovať na multifunkčné ihrisko bez súhlasu správcu ihriska.

Stolnotenisová herňa v sále kultúrneho domu: prevádzkovateľka Ľubomíra Hanzlíková, Tužina 451,
mobil 0903022736
Poplatok v zimnom období s nutnosťou vykurovania: 3 €/hod za celú herňu - 4 stoly,
v letnom období bez kúrenia: 0,50 €/hod.

Otváracie hodiny
UTOROK a ŠTVRTOK
od 15:00 do 17:00 hod.

výsledky a plánované zápasy TJ Tatran Tužina na stránkach slovenského futbalového zväzu

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS

Občianske združenie Žiar po desiatich rokoch pôsobenia získalo štatút MAS s finančnou alokáciou 1 330 098,11€ na rozvoj územia s prihliadnutím na tvorbu pracovných miest, rozvoj podnikania, cestovného ruchu, ale aj rozvoj verejnej infraštruktúry malých rozmerov za presne stanovených podmienok v zmysle spracovanej Stratégie rozvoja územia.

dnes je: 21.6.2018

meniny má: Alojz

Za obsah zodpovedá
Miroslav Dzina

Autor fotografií:L.Grešner, Jozef Gocman, js

webygroup

Úvodná stránka