Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

POPLATKY, SADZBY...


 

SADZBY DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ OD 01.01.2015

Výpis  z VZN č.3/2014 o dani z nehnuteľností:   DRUH POZEMKU HODNOTY POZEMKU SADZBA DANE orná pôda 0,0999 € / m2 0,50% trvalé trávnaté porasty 0,0282 € / m2 0,50% záhrady,zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,8 ...
 

SADZBY POPLATKOV ZA KOMUNÁLNY ODPAD OD 01.01.2014

Výpis z VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 5 Sadzby poplatku Obec Tužina stanovuje tieto sadzby poplatku : 1) 0,026 € za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov pri množstvovom zbere 2) 0,050 € za osobu a kalendárny ...
 

SADZBA DANE ZA PSA OD 01.01.2013

Výpis  z VZN č.5/2012  o dani z za psa: § 4 Sadzba dane Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne: 4 € za psa chovaného v rodinnom dome a za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem, organizácií ...
 

POPLATKY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU TUŽINA

Poplatky za služby poskytované obcou Tužina v súlade s VZN č.1/2015 o poplatkoch za služby platnosť od 29.01.2015 a v súlade s dodatkom č.1, 2  a 3 k tomuto VZN POPLATKY ZA KOPÍROVACIE SLUŽBY   fotokópie formátu A4 jednostranne 0,10 € / ks fotokó ...
 

SPRÁVNE POPLATKY

OSVEDČENIE LISTÍN za každú aj začatú stranu................          2 EUR listina v českom  jazyku ............................................................. 3 EUR OSVEDČENIE PODPISU.............................................................. 2 EUR POBYT OSOBY- potvrdenie, oznámenie ...
 

Všetko o aktuálnom dianí v obci Tužina. Oznamy, pozvánky a reportáže z podujatí v Tužine. Kliknite na našu FB stránku - "Páči sa mi" a budete vždy včas informovaní o novinkách

Hodiny pre verejnosť

Pondelok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Utorok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Streda: 07:30 - 10:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.

Štvrtok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Piatok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

NÁVŠTEVA LEKÁRA SK

najväčší portál na vyhľadávanie lekárov, lekární, pohotovostných služieb a podobne


Aktuálne oznamy miestneho rozhlasu

Nepočuli ste hlásenie obecného rozhlasu? Po kliknutí na tento odkaz si môžete vypočuť aktuálne oznamy- odvysielané v obecnom rozhlase. Nový systém je momentálne v skúšobnej prevádzke.

MAPA KATASTRA TUŽINA

Vyhľadávanie pozemkov - parciel v k.ú. Tužina, s možnosťou merania jednotlivých pozemkov.Podľa výberu v nastaveniach vrstiev - možnosť vyhľadávať pozemky v "C" registri, alebo v "E" registri...

Adresa:
Obec Tužina
Obecný úrad
972 14 Tužina

obec@tuzina.sk
podateľňa:
podatelna@tuzina.sk

Miroslav Dzina, starosta obce :
mobil: 0903 553 667
046 54 44 003
starosta@tuzina.sk

Martina Sedlárová, podateľňa, administratívna pracovníčka
046 54 44 187
sedlarova@tuzina.sk

Jozef Gocman správa daní a poplatkov, evidencia obyvateľov, správca webstránky
046 54 44 187
gocman@tuzina.sk

Irena Smiechová ekonómka
046 54 44 004
smiechova@tuzina.sk

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 14:00

Počasie v Tužine

Počasie Tužina - Svieti.com

Kontakt na prevádzkovateľku posilňovne: Anna Novotková, Tužina 429, mobil 0902 316 429, pevná linka: 54 44 286

Chystáte rodinnú oslavu, svadbu...? Organizujete stužkovú, stretávku, ples a podobne? Využite priestory KD Tužina

cena ubytovania: 12 € na osobu a noc
pri prenájme 7 dní a viac je cena znížená na 10 € / osoba / noc
cena za celý apartmán: 20 €
za použitie garáže - 2 €
kontakt: p. Ivana Hartmann 0907 397 732

cenník:
futbal 5 € / hodinu
volejbal, nohejbal, basketbal a tenis 2 € / hodinu
Správcom ihriska je od 16.06.2015 p. Jozef Petráš, tel. 0915 098 212.
Je prísny zákaz vstupovať na multifunkčné ihrisko bez súhlasu správcu ihriska.

Stolnotenisová herňa v sále kultúrneho domu: prevádzkovateľka Ľubomíra Hanzlíková, Tužina 451,
mobil 0903022736
Poplatok v zimnom období s nutnosťou vykurovania: 3 €/hod za celú herňu - 4 stoly,
v letnom období bez kúrenia: 0,50 €/hod.

Otváracie hodiny
UTOROK a ŠTVRTOK
od 15:00 do 17:00 hod.

výsledky a plánované zápasy TJ Tatran Tužina na stránkach slovenského futbalového zväzu

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS

Občianske združenie Žiar po desiatich rokoch pôsobenia získalo štatút MAS s finančnou alokáciou 1 330 098,11€ na rozvoj územia s prihliadnutím na tvorbu pracovných miest, rozvoj podnikania, cestovného ruchu, ale aj rozvoj verejnej infraštruktúry malých rozmerov za presne stanovených podmienok v zmysle spracovanej Stratégie rozvoja územia.

dnes je: 18.1.2018

meniny má: Bohdana

Za obsah zodpovedá
Miroslav Dzina

Autor fotografií:L.Grešner, Jozef Gocman, js

webygroup

Úvodná stránka