Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne


 

Reštaurátorské práce na Oltári Panny Márie Immaculáty

s podporou MK SR.jpg Reštaurátorské práce na Oltári Panny Márie Immaculáty z Rímskokatolíckeho kostola sv. Jakuba v Tužine. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva prispelo v roku 2015 sumou 7 000 eur (slovom: sedemtisíc eur) na projekt s názvom Oltár bočný Panny ...
 

Čo nové vo farnosti?- JÚN 2015

Čo nové vo farnosti? Všetkým Vám chcem popriať pekné dni leta a odpočinku. Počas prvého pol roka sme boli svedkami týchto udalostí v našej farnosti. Dňa 8.5.2015 sme boli na výlete v Španej Doline potom sme si pozreli Banskú Bystricu a Kremnicu tento výlet bol pre deti a rodičov. Dňa 16.5 ...
 

Kristián Vrchovský zasvätil svoj život Bohu

Kristián Vrchovský v piatok 24.6.2011 zasvätil svoj život Bohu doživotnými sľubmi chudoby, čistoty a poslušnosti, ktoré zložil do rúk želivského opáta J.M. Bronislava Ignáca Kramára.

V sobotu 25.6.2011 v Opátskom chráme Narodenia Panny Márie v Želive, prijal vkladaním rúk otca biskupa Mons. Jana Vokála, královohradeckého biskupa posvätný stav diakonátu.


 

Marián Vrchovský - nový kňaz

V sobotu 19. júna 2010 v Spišskej Kapitule sa uskutočnila kňazská vysviacka.
Medzi absolventmi z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, ktorí 
sa stali novokňazmi Spišskej diecézy bol aj tužinčan Marián Vrchovský .

Kňazskú vysviacku prijali z rúk spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
Po kňazskej vysviacke šiesti novokňazi dostali v biskupskej rezidencii dekréty na prvé kaplánske miesto.

 

Po mnohých rokoch sa naša farnosť dočkala výnimočnej udalosti.

V nedeľu 20.juna 2010 v Kostole sv.Jakuba, slúžil svoju primičnú svätú omšu novokňaz, tužinský rodák, Marián Vrchovský.

Slávnostnú kázeň mal Pavol Kadučák, ktorý v minulosti pôsobil v Tužine ako farár.

Na záver slávnostnej svätej omše mal príhovor starosta obce Ing. Ján Sloboda.


 

Bývalý správca farnosti v Tužine - Mons. Róbert Bezák je novým Trnavským arcibiskupom

V sobotu 18.apríla 2009 Svätý Otec  vymenoval nového Trnavského arcibiskupa, ktorým sa stal Mons. Róbert Bezák, doterajší predstavený spoločenstva Redemptoristov v Radvani v Banskej Bystrici.

Nahradí tak doterajšieho Trnavského arcibiskupa Mons. Jána Sokola.

Mons. Bezák sa narodil v Handlovej v Banskobystrickej diecéze 1. marca 1960. V roku 1979 vstúpil do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov, kde v roku 1983 zložil celoživotné rehoľné sľuby. Vyštudoval filozofiu a teológiu na Teologickej fakulte v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 14. júna 1984 v Banskej Bystrici Mons. Jozefom Ferancom.. V rokoch 1984 až 1990 pôsobil ako kaplán vo farnosti v Brezne, Detve a v Žiari nad Hronom a bol tiež správcom farnosti v Sklených Tepliciach, Tužine a Uľanke. Od roku 1990 študoval na Akadémii “Alfonsiana” v Ríme kde v roku 1993 získal licenciát z morálnej teológie. Od roku 1993 až 2005 bol viceprovinciálom rímskokatolíckej viceprovincie Redemptoristov na Slovensku. Od roku 1994 až 2000 vyučoval morálnu teológiu na Teologickom inštitúte v Badíne pri Banskej Bystrici a na Trnavskej univerzite. Od roku 2005 až do roku 2008 pôsobil ako správca mariánskeho pútnického miesta, baziliky minor na Starých horách a od roku 2008 ako správca farnosti Banská Bystrica - Radvaň, zároveň ako vikár veceprovinciála rímskokatolíckej viceprovincie Redemptoristov v Bratislave.


 

Súťaž Kultúrna pamiatka roka


Súťaž Kultúrna pamiatka roka organizuje Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu na základe návrhov odbornej poroty. Partnermi súťaže sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Nadácia SPP. MK SR vyhlásilo súťaž Kultúrna pamiatka roka s cieľom podporiť zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok k ochrane kultúrneho dedičstva.

Kultúrna pamiatka roka 2006
25. októbra 2007 vyhlásili v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave pri príležitosti výročia založenia Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok, prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska v podmienkach prvej Československej republiky, výsledky súťaže Kultúrna pamiatka roka 2006. Súťaž sa uskutočnila po druhýkrát, jej vyhlasovateľom je MK SR, partnermi sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s. a Nadácia SPP.

Cieľom súťaže Kultúrna pamiatka roka je ocenenie komplexnej profesionálnej prípravy a realizácie obnovy či reštaurovania z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt. V súťažnom roku 2006 sa stretlo sedem nominácií. Odborná porota navrhla ministrovi kultúry udeliť titul Kultúrna pamiatka roka štyrom z nich ex aequo. Autori víťazných projektov si okrem ceny Fénix odniesli aj finančnú odmenu vo výške 250 000 Sk (celkovo sa rozdeľuje 1 milión korún).

Titul Kultúrna pamiatka roka 2006 získali tieto pamiatky:

Banská Bystrica, Thurzov dom – Zelená miestnosť za kvalitné zhodnotenie reštaurovaného originálu a citlivú prezentáciu interiéru, za podrobné a komplexné vedecké výskumy revízneho reštaurovania nástennej maľby a za novátorské použitie reštaurátorskej technológie čistenia. 


Košice, Kaplnka sv. Michala Archanjela za komplexnú, technologicky a časovo náročnú obnovu vzácnej stredovekej pamiatky, pri ktorej bola venovaná pozornosť prezentácii archeologického dedičstva, dielam výtvarného umenia, umeleckoremeselným prvkom a stavebným prácam.

Tužina , rímskokatolícky kostol sv. Jakuba Staršieho za technologicky náročnú sanáciu a reštaurovanie výrazne poškodenej neobarokovej maliarskej a štukovej výzdoby a za úsilie o dlhodobé zabezpečenie mikroklímy priestoru a stability reštaurovaného diela.

Ladomírová, gréckokatolícky chrám sv. Michala Archanjela za mimoriadne kvalitné a citlivé reštaurovanie ikonostasu a mobiliáru chrámu, ktorý je súčasťou súboru drevených kostolov v Karpatskom oblúku nominovaného do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.


 

Všetko o aktuálnom dianí v obci Tužina. Oznamy, pozvánky a reportáže z podujatí v Tužine. Kliknite na našu FB stránku - "Páči sa mi" a budete vždy včas informovaní o novinkách

Hodiny pre verejnosť

Pondelok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Utorok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Streda: 07:30 - 10:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.

Štvrtok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Piatok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

NÁVŠTEVA LEKÁRA SK

najväčší portál na vyhľadávanie lekárov, lekární, pohotovostných služieb a podobne


Knižná publikácia TUŽINA - DEDINA STORAKÝCH REMESIEL

200 stranová monografia má 15 kapitol v ktorých sa dozvieme nielen historické fakty o Tužine a jej vzniku a vývoji. Nechýbajú stránky venované školstvu, kultúre, športu, spolkom a činnosti spoločenských organizácií.

Obec Tužina ponúka na predaj magnetku Tužiny

Na magnetke sú zobrazené kultúrne pamiatky- dominanty obce - Kostol sv.Jakuba, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Mariánsky stĺp a obecné múzeum.
Cena magnetky je 4€/kus a a dá sa zakúpiť v troch odtieňoch kovovej patiny.. zlatá, strieborná a medená. Bližšie informácie na obecnom úrade v Tužine 046 54 44 187

Múzeum v Tužine vznikalo od roku 2015 rekonštrukciou obytného domu, postaveného v roku 1905
Múzeum bolo slávnostne otvorené 8.septembra 2018 - v roku 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Otváracie hodiny:
piatok 17:00 - 19:00 hod
Kontakt:
046 54 44 187

Aktuálne oznamy miestneho rozhlasu

Nepočuli ste hlásenie obecného rozhlasu? Po kliknutí na tento odkaz si môžete vypočuť aktuálne oznamy- odvysielané v obecnom rozhlase. Nový systém je momentálne v skúšobnej prevádzke.

MAPA KATASTRA TUŽINA

Vyhľadávanie pozemkov - parciel v k.ú. Tužina, s možnosťou merania jednotlivých pozemkov.Podľa výberu v nastaveniach vrstiev - možnosť vyhľadávať pozemky v "C" registri, alebo v "E" registri...

JUMPING - TUŽINA

Originálne & zábavné skupinové cvičenie
v sále kultúrneho domu Tužina vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:00 hod.
Bližšie informácie: Facebook Jumping Tužina, alebo
Iveta Žillová 0915 416 754

Adresa:
Obec Tužina
Obecný úrad
972 14 Tužina

podateľňa:
obec@tuzina.sk

Miroslav Dzina, starosta obce :
mobil: 0903 553 667
046 54 44 003
starosta@tuzina.sk

Martina Sedlárová, podateľňa, administratívna pracovníčka
046 54 44 187
sedlarova@tuzina.sk

Jozef Gocman správa daní a poplatkov, evidencia obyvateľov, správca webstránky
046 54 44 187
gocman@tuzina.sk

Irena Smiechová ekonómka
046 54 44 004
smiechova@tuzina.sk

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 14:00

Počasie v Tužine

Počasie Tužina - Svieti.com

Kontakt na prevádzkovateľku posilňovne: Anna Novotková, Tužina 429, mobil 0902 316 429, pevná linka: 54 44 286

Chystáte rodinnú oslavu, svadbu...? Organizujete stužkovú, stretávku, ples a podobne? Využite priestory KD Tužina

cenník:
futbal 5 € / hodinu
volejbal, nohejbal, basketbal a tenis 2 € / hodinu
Správcom ihriska je od 16.06.2015 p. Jozef Petráš, tel. 0915 098 212.
Je prísny zákaz vstupovať na multifunkčné ihrisko bez súhlasu správcu ihriska.

Stolnotenisová herňa v sále kultúrneho domu: prevádzkovateľka Ľubomíra Hanzlíková, Tužina 451,
mobil 0903022736
Poplatok v zimnom období s nutnosťou vykurovania: 3 €/hod za celú herňu - 4 stoly,
v letnom období bez kúrenia: 0,50 €/hod.

Otváracie hodiny
UTOROK a ŠTVRTOK
od 15:00 do 17:00 hod.

výsledky a plánované zápasy TJ Tatran Tužina na stránkach slovenského futbalového zväzu

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS

Občianske združenie Žiar po desiatich rokoch pôsobenia získalo štatút MAS s finančnou alokáciou 1 330 098,11€ na rozvoj územia s prihliadnutím na tvorbu pracovných miest, rozvoj podnikania, cestovného ruchu, ale aj rozvoj verejnej infraštruktúry malých rozmerov za presne stanovených podmienok v zmysle spracovanej Stratégie rozvoja územia.

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Miroslav Dzina

Autor fotografií:L.Grešner, Jozef Gocman, js

webygroup

Úvodná stránka