Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História a súčasnosť

KOSTOL SV. JAKUBA

Prvý kostol
Prvý kostol bol postavený v roku 1633 v prostriedku cintorína obohnaného kamenným múrom. Bol zasvätený svätému Jakubovi st. a svätej Kataríne. Za stavbu bol zodpovedný vtedajší richtár Paulus Wolf. Vnútorné zariadenie kostola bolo drevené. V strede oltára bola socha Matky Božej s Ježiškom na rukách. Po pravej strane bola socha svätého Jakuba, po ľavej strane socha svätej Kataríny.
Toto vybavenie svedčí o tom, že Tužinčania boli ešte v roku 1633 katolíci.
V roku 1648 boli sochy odstránené evanjelickými obyvateľmi a na ich miesto bol zavesený obraz „Nanebevstúpenie Krista“. V roku 1686 bol tento obraz odstránený (v Tužine boli opäť katolíci) a nahradený obrazom „Bolestnej Matky Božej“. Kostol s dvoma zvonmi bol vysvätený dňa 12.9.1715 biskupom Lukášom Natali z Ostrihomu. Tento deň sa stal pamätným dňom a svätí sa druhú nedeľu v septembri ako pamiatka na vysviacku kostola (hody).
Kostol bol veľmi vlhký, mal malé okienka a bol obklopený sedemdesiatimi veľkými slivkami. Farár Thomas Paar v r. 1739 vylepšil situáciu kostola tým, že dal zväčšiť okná, hlinenú podlahu vydláždiť kamennými kockami a slivky vyrúbať. Kostol dal zrenovovať, aby sa nezrútil. Najradšej by bol dal postaviť kostol nový, ale neúroda, chudoba „ovečiek“ a strach z dlhov ho od toho odradili.
Farská obec i správa obce mu to zazlievali, ale on sám trpel najviac, že Tužina mala taký žalostný kostol. Aby bol drevený inventár chránený proti plesniveniu, bolo treba stále vetrať otvorenými okienkami. V roku 1751 však týmito okienkami zlodeji kostol vykradli. Zlodejov nikdy nechytili a ani ukradnuté veci sa nikdy nenašli. Podozrivý bol rektor školy, nemohli mu však nič dokázať. Odvtedy musel farár dbať na to, aby okná boli večer včas zatvorené.
Pomerne rýchlo sa milodarmi zozbierala suma, za ktorú sa v roku 1754 zakúpila nová monštrancia a v rokoch 1753 až 1764 ostatné veci. Popri milodaroch išla do farskej pokladne aj polovica pokút od občanov. Povinnosťou farára bolo, aby tieto pokuty boli včas platené. Sám dával do pokladnice svoje grošíky, aby nemusel chudobným hriešnikom odobrať posledný halier.
Farár Paar pochádzal z bohatej rodiny a svoje vlastné prostriedky dal k dispozícii cirkevným účelom. Pre neskoršiu stavbu kostola zanechal testamentom 2. 500 Florenov.
Nový kostol
Dňa 31.5.1788 sa započalo s výstavbou nového kostola. Táto bola ukončená v roku 1797 a kostol bol vysvätený pravdepodobne vtedajším dekanom. Základným kapitálom bolo 2.500 Florenov a dobrá vôľa cirkevnej obce. Kostol zostal do dnešnej doby charakteristickým znakom obce Tužina.
Barokový jednoloďový kostol bol postavený na starých základoch podľa plánov kremnického staviteľa J. Vogta na východnej strane s okrúhlym presbytériom a na západnej s vežou.
Strop vo vnútri je klenbový postavený na pilieroch.
Pri stavbe bolo nemálo problémov. Musel sa ich zhostiť aj farár Nepomuk- Fegyveres. Tužinčania sa síce zaviazali, že budú pomáhať rukami a záprahmi, ale často na to zabúdali. A tak práce postupovali iba pomaly. Robotníci dostávali za prácu desať grajciarov a povozníci dvadsaťštyri. To sa im však videlo málo a tak boli práce zastavené.
Stavba kostola spadala do obdobia vzbury Tužinčanov v roku 1792. Krajský úrad v Nitre prinútil Tužinčanov dokončiť kostol zdarma. Peniaze, ktoré zanechal farár Paar, stačili iba na múry.
Hlavný oltár, kazateľnica, krstiteľnica, štvordielny organ a štyri svietniky sú prevedené v klasicistickom slohu osemnásteho storočia a sú obohatené rezbárskymi výjavmi v dreve. Za hlavným oltárom sa nachádza obraz svätého
Jakuba, pochádzajúci z devätnásteho storočia od H. Pesky. Oltár je vybavený tabernákulom, dvoma modliacimi sa anjelmi a ornamentami. V roku 1933 bol oltár od základov zrenovovaný. Severný bočný oltár je architektonicky prispôsobený stenovému pilieru a opatrený obrazom „Immaculata“.
Obraz namaľoval mníchovský umelec P. Mayer na objednávku mníchovskej firmy J. Müller na plátno olejom podľa originálu E. Raffaniera. Južný bočný oltár je tiež prispôsobený stenovému pilieru. Sú na ňom anjeli a v strede obraz „Ukrižovania“. Obraz v roku 1916 zreštauroval E. Tilandy a financoval ho richtár J. Steinhübel. Kazateľnica je opatrená reliéfmi a plastikou „Dobrého pastiera“.
Krstiteľnica je opatrená sochou svätého Jána Krstiteľa. Organ pochádza z polovice devätnásteho storočia majstrom Samuelom Wognerom zo Slovenského Pravna. Patrí ku klenotom kostolných organov na Slovensku. V dvadsiatych rokoch ho zreštaurovala firma Revay z Kremnice.
V roku 1925 vymaľovala kostol firma K. Juhari z Nitry. Maliar Sárosy podľa návrhov farára Bauera namaľoval šesť monumentálnych obrazov : tri v presbytériu, dva v lodi, jeden na chóruse. Obrazy predstavujú:
-v presbytériu - stvorenie, vykúpenie a posvätenie ľudstva tromi osobami Božími.
- v lodi - Apoštol a zvestovateľ Bonifác a okrúhly obraz Panny Márie.
- na chóruse - kráľ David a svätá Cecília.
V predsieni namaľoval Sárosy menší stropný obraz s motívom „Svätý evanjelista Lukáš maľuje prvý obraz Márie“.
Všetky ornamenty namaľoval L. Nogrady.
Významnému umelcovi z Nemeckého Pravna - Jozefovi Damkovi -ďakujeme za sochy svätého Jozefa a svätého Antona i za Pietu svätého hrobu pod chórusom.
Dňa 6.4.1945 bol kostol z dôvodu vojnových udalostí veľmi poškodený. Veža a zvony boli zničené a strecha zhorela.
Až v roku 1946 bola strecha provizórne opravená a v roku 1950 dobrovoľníkmi znovu postavená. Veža bola do pôvodného stavu daná v rokoch 1956 až 1958.
Začiatkom 90-tych rokov bol kostol prekrytý medeným plechom .V rokoch 1991 - 1992 bola opravená fasáda.
V roku 2002 sa započali rozsiahle rekonštrukčné práce na maľbách interiéru kostola. Reštaurácia malieb bola ukončená na jar roku 2007. Práce realizoval reštaurátorský tím pod vedením akademického sochára Jozefa Doricu. Finančné prostriedky na opravy boli takmer výlučne zabezpečené z rozpočtu SRN zásluhou tužinských rodákov žijúcich v zahraničí.


 


 

KAPLNKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Barokový kostolík - kaplnka na hornom konci obce - bola postavená v roku 1818 a rozšírená v roku 1872. Barokový oltár je opatrený rezbárskymi prácami a plastikou „Piety“ (Mária a telo Ježiša) a dvoma anjelmi. Pochádzajú z osemnásteho storočia a boli predtým pravdepodobne umiestnené v kostole. Miestny farár tu slúžieva v piatok pred palmovou nedeľou svätú omšu.


MARIÁNSKY STĹP

Bol postavený v neskorom barokovom slohu v roku 1749. Stojí oproti kostolu, obohnaný umelecky vytesaným múrikom z mramoru. Je postavený na trojhrannom podstavci. V jeho rohoch sú umiestnené sochy svätej Barbory, svätého Jozefa a svätého Jána Nepomuka. Kamenný stĺp má na stene oblaky a anjelikov. V hornej časti stĺpa je Immaculata.
Kamenný múrik má otvory a sú na ňom sošky anjelikov. Na čelnej stene sa nachádzajú barokové ozdoby, nápis a symbolická scéna. Podľa dátumu možno súdiť, že stĺp bol darom farára Paara. V 90-tych rokoch min. storočia bol vďaka úsiliu tužinských rodákov Mariánsky stĺp kompletne zrekonštruovaný akademickým sochárom Dušanom Hagarom a následne bol v r. 1999 nanovo vysvätený.

 


 

Všetko o aktuálnom dianí v obci Tužina. Oznamy, pozvánky a reportáže z podujatí v Tužine. Kliknite na našu FB stránku - "Páči sa mi" a budete vždy včas informovaní o novinkách

Hodiny pre verejnosť

Pondelok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Utorok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Streda: 07:30 - 10:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.

Štvrtok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Piatok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

NÁVŠTEVA LEKÁRA SK

najväčší portál na vyhľadávanie lekárov, lekární, pohotovostných služieb a podobne


Knižná publikácia TUŽINA - DEDINA STORAKÝCH REMESIEL

200 stranová monografia má 15 kapitol v ktorých sa dozvieme nielen historické fakty o Tužine a jej vzniku a vývoji. Nechýbajú stránky venované školstvu, kultúre, športu, spolkom a činnosti spoločenských organizácií.

Obec Tužina ponúka na predaj magnetku Tužiny

Na magnetke sú zobrazené kultúrne pamiatky- dominanty obce - Kostol sv.Jakuba, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Mariánsky stĺp a obecné múzeum.
Cena magnetky je 4€/kus a a dá sa zakúpiť v troch odtieňoch kovovej patiny.. zlatá, strieborná a medená. Bližšie informácie na obecnom úrade v Tužine 046 54 44 187

Múzeum v Tužine vznikalo od roku 2015 rekonštrukciou obytného domu, postaveného v roku 1905
Múzeum bolo slávnostne otvorené 8.septembra 2018 - v roku 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Otváracie hodiny:
piatok 17:00 - 19:00 hod
Kontakt:
046 54 44 187

Aktuálne oznamy miestneho rozhlasu

Nepočuli ste hlásenie obecného rozhlasu? Po kliknutí na tento odkaz si môžete vypočuť aktuálne oznamy- odvysielané v obecnom rozhlase. Nový systém je momentálne v skúšobnej prevádzke.

MAPA KATASTRA TUŽINA

Vyhľadávanie pozemkov - parciel v k.ú. Tužina, s možnosťou merania jednotlivých pozemkov.Podľa výberu v nastaveniach vrstiev - možnosť vyhľadávať pozemky v "C" registri, alebo v "E" registri...

JUMPING - TUŽINA

Originálne & zábavné skupinové cvičenie
v sále kultúrneho domu Tužina vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:00 hod.
Bližšie informácie: Facebook Jumping Tužina, alebo
Iveta Žillová 0915 416 754

Adresa:
Obec Tužina
Obecný úrad
972 14 Tužina

podateľňa:
obec@tuzina.sk

Miroslav Dzina, starosta obce :
mobil: 0903 553 667
046 54 44 003
starosta@tuzina.sk

Martina Sedlárová, podateľňa, administratívna pracovníčka
046 54 44 187
sedlarova@tuzina.sk

Jozef Gocman správa daní a poplatkov, evidencia obyvateľov, správca webstránky
046 54 44 187
gocman@tuzina.sk

Irena Smiechová ekonómka
046 54 44 004
smiechova@tuzina.sk

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 14:00

Počasie v Tužine

Počasie Tužina - Svieti.com

Kontakt na prevádzkovateľku posilňovne: Anna Novotková, Tužina 429, mobil 0902 316 429, pevná linka: 54 44 286

Chystáte rodinnú oslavu, svadbu...? Organizujete stužkovú, stretávku, ples a podobne? Využite priestory KD Tužina

cenník:
futbal 5 € / hodinu
volejbal, nohejbal, basketbal a tenis 2 € / hodinu
Správcom ihriska je od 16.06.2015 p. Jozef Petráš, tel. 0915 098 212.
Je prísny zákaz vstupovať na multifunkčné ihrisko bez súhlasu správcu ihriska.

Stolnotenisová herňa v sále kultúrneho domu: prevádzkovateľka Ľubomíra Hanzlíková, Tužina 451,
mobil 0903022736
Poplatok v zimnom období s nutnosťou vykurovania: 3 €/hod za celú herňu - 4 stoly,
v letnom období bez kúrenia: 0,50 €/hod.

Otváracie hodiny
UTOROK a ŠTVRTOK
od 15:00 do 17:00 hod.

výsledky a plánované zápasy TJ Tatran Tužina na stránkach slovenského futbalového zväzu

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS

Občianske združenie Žiar po desiatich rokoch pôsobenia získalo štatút MAS s finančnou alokáciou 1 330 098,11€ na rozvoj územia s prihliadnutím na tvorbu pracovných miest, rozvoj podnikania, cestovného ruchu, ale aj rozvoj verejnej infraštruktúry malých rozmerov za presne stanovených podmienok v zmysle spracovanej Stratégie rozvoja územia.

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Miroslav Dzina

Autor fotografií:L.Grešner, Jozef Gocman, js

webygroup

Úvodná stránka