Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ROK 2018


 

VIANOCE NA DEDINE 2018

Vianoce Lubena tužina2018.jpgV sobotu 22.decembra 2018 o 17:00 hod sa v kultúrnom dome uskutočnil vianočný program folklórnej skupiny Lubená z Poluvsia Vianoce na dedine. Program- ako už názov naznačuje - je pásmom zostaveným z kolied, piesní a zvykov nášho regiónu, ktoré predchádzajú vianočným sviatkom. Atmosféru podujatia ...
 

Predvianočné stretnutie s dôchodcami 2018

vianoce 01.jpgDecember & predvianočný čas patrí v našej obci každoročne stretnutiu s najstaršími občanmi obce. Nebolo tomu inak ani v roku 2018. Predvianočné stretnutie starostu obce - pána Miroslava Dzinu s najstaršími občanmi obce, sa uskutočnilo v stredu 19.12.2018, v sále kultúrneho domu. V úvode prítom ...
 

Obecný kalendár Tužina 2019

KALENDÁR 2019 T  01.jpgObec Tužina Vám ponúka na predaj stolový kalendár na rok 2019, ktorý si môžete zakúpiť na obecnom úrade počas úradných hodín. Cena za 1 ks : 4 € Tu je náhľad vybratých stránok kalendára.Kliknutím na obrázky sa náhľad zväčší. Šípkou vpravo- vľavo potom posúvate ďalšie obrázky ...
 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vianočné trhy 2018

Vianočné trhy 2018.jpgV sobotu 1.decembra 2018 na nádvorí kultúrneho domu Obec Tužina usporiadala ďalší ročník vianočných trhov. V rámci kultúrneho programu od 13:00 hod. na nádvorí kultúrneho domu zaspievali spevácka skupina pri KNS, Zbor sv. Jakuba a ľudová hudba Beťári .
 

 

Hodové slávnosti 2018 - 625.výročie prvej písomnej zmienky o Tužine

Tužina 625 rokov  21.jpgV dňoch 8. a 9.septembra 2018 vyzdobená obec Tužina privítala svojich rodákov. Počas týchto dní sa konali tradičné hodové slávnosti. V tomto roku boli naše hody trochu slávnostnejšie a veľkolepejšie, než obvykle. Mali sme k tomu viacero dôvodov. V roku 2018 si obec Tužina pripomína 625.výročie prvej písomnej zmienky. Pri tej príležitosti obec vydala monografiu obce Tužina a bolo slávnostne otvorené obecné múzeum.
 

Knižná publikácia o obci Tužina - videoupútavka

FOTOBANER TUŽINA KNIHA TUŽINA 01.jpgV sobotu 8.septembra 2018 bola v rámci osláv 625.výročia prvej písomnej zmienky o Tužine slávnostne uvedená do života knižná publikácia o obci Tužina. Jej krstnými rodičmi boli pán Walther Greschner a Ladislav Petrovič.
 

DOMA - text piesne a video J.Gocmana k 625.výročiu obce Tužina

DOMA Viem, že nebudem jediný pyšný že som z tejto dediny Vždy sa vraciam rád sem pod Vyšehrad, kde sú staré lásky, z detstva kamarát.   Srdce príjemne šveholí keď vyjdem chodníkom do polí Hádam po stý krát zostanem tu stáť na mieste kde domov mám a kde som rád   ...
 

 

Pozvánka na Oslavy 625.výročia prvej písomnej zmienky o Tužine

aaaTUŽINA 625 01.jpgObec Tužina a Karpatskonemecký spolok v Tužine Vás pozývajú v dňoch 8. a 9.septembra 2018 na oslavy 625.výročia prvej písomnej zmienky o obci Tužina. Prvý septembrový víkend bude nabitý kultúrnym a športovým programom a stretnutím rodákov z našej obce.
 

COUNTRY FESTIVAL TUŽINA 2018 -videoreport

CFT 2018.jpgV dňoch 3. a 4..augusta 2018 sa v areáli Hatalisko uskutočnil deviaty ročník COUNTRY FESTIVALU TUŽINA. Piatkový program patril zábave s hudobnou skupinou ZATÚLANÍ a s tanečným súborom country tancov- Maryland z Trenčína. Sobotňajší program začal na poludnie hrami a súťažami pre najmenších. ...
 

 

TOP GULÁŠ 2018

topgulaš 2018.jpgPosledná  júnová sobota na hornej Nitre patrila nielen futbalu a gulášu, ale aj zábave pri dobrej hudbe. Na futbalovom ihrisku v Kľačne  sa stretli zástupcovia obci pravnianskej doliny. Športové zápasy medzi obcami Nitrianske Pravno, Kľačno, Malinová, Tužina, Pravenec, Poluvsie, Poruba a Chvojnica p ...
 

Deň detí 2018

DEŇ DETÍ 2018.jpgV sobotu 2.júna 2018 sa v areáli ihriska TJ Tatran Tužina uskutočnili tradičné oslavy Dňa detí. Organizačne podujatie pripravili a zabezpečili Obec Tužina, Materská a Základná škola Tužina. Počasie bolo trochu premenlivé, ale zaobišlo sa to bez väčšieho dažďa. A tak sa deti mohli dosýta vyšantiť ...
 

 

Stavanie mája 2018 - videoreport

Stavanie mája 2018.jpgV pondelok 30.apríla 2018 o 17:30 hod. sa na nádvorí kultúrneho domu uskutočnil kultúrny program pri príležitosti stavania mája. V programe vystúpili deti MŠ Tužina, žiaci ZŠ Tužina, spevácka skupina pri KNS v Tužine a hudobná skupina Retro. Pripravený bol guláš a občerstvenie. Tu sú krátke videá ...
 

Miestna akčná skupina ŽIAR - INFORMÁCIE

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS (miestnej akčnej skupiny)

Čo to znamená získanie štatútu MAS?

            Občianske združenie sa uchádzalo v rámci opatrenia 19.2 Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2014-2020 o finančné prostriedky na základe spracovanej Stratégie rozvoja územia OZ Žiar. Získanie štatútu znamená, že to, čo je v stratégii napísané sa bude realizovať. MAS funguje ako „malé ministerstvo“. Zjednodušene povedané, MAS vyhlasuje výzvy na jednotlivé opatrenia uvedené v stratégii. Opatrenia v rámci našej stratégie: 1.1 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, 1.2 Podpora nepoľnohospodárskych činností, 2.1 Budovanie, zlepšovanie a rozširovanie miestnych základných služieb, 2.2 Budovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií a zlepšenie vzhľadu obcí, 2.3  Rozširovanie sociálnych a komunitných služieb, 2.4  Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk 3.1 Podpora mladých poľnohospodárov, 3.2  Pilotné projekty – spolupráca, 3.3  Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov. Vo všeobecnosti budú výzvy určené pre podnikateľský sektor z územia, poľnohospodárov ale aj samosprávy. Po vyhlásení výzvy MAS zorganizuje pre potenciálnych žiadateľov školenia, informačné dni a semináre. Následne zabezpečí MAS proces kontroly a odborného hodnotenia predložených projektov. Ani po schválení predložených projektov sa úloha MAS nekončí. Pre úspešných bude zabezpečovať monitoring ale aj kontrolu po realizácii aktivít projektu. Okrem toho má MAS taktiež svoje povinnosti voči riadiacim orgánom.

Kedy MAS vyhlási prvé výzvy a komu budú určené?

            Predpoklad vyhlásenia prvej výzvy je začiatok roka 2018 pre podnikateľský sektor. Od toho, ako rýchlo dokážeme finančné prostriedky vyčerpať, bude záležať aj to, či do územia prídu ďalšie financie. 

Čo to vlastne znamená výzva?

            Zjednodušene určuje, kto môže žiadať o nenávratný finančný príspevok, na aký účel môže financie využiť, koľko ich môže maximálne žiadať, aké aktivity môže realizovať, dokedy ich musí zrealizovať, ako a dokedy musí žiadosť (projekt) predložiť a pod.

Ak máte záujem získať viac podrobnejších informácií, sledujte webovú stránku www.masziar.sk, alebo nás neváhajte kontaktovať v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod. osobne v kancelárii MAS v Miestnom kultúrnom stredisku 367, Chrenovec-Brusno, telefonicky 0919 19 30 10 alebo e-mailom erika.jonasova@masziar.sk.

Ing. Erika Jonasová, projektový manažér MAS

 

OZ Žiar získalo štatút MAS (pokračovanie)

Ako sme už v predchádzajúcom vydaní Handlovských novín 1/2018 informovali, MAS Žiar má schválenú Stratégiu rozvoja územia OZ Žiar s definovanými opatreniami. Tiež sme informovali, čo je výzva a načo je jej cieľom. Tomu, aby mohla byť výzva vyhlásená, predchádza  schválenie harmonogramu výziev, ktoré na úrovni MAS schvaľuje predsedníctvo (výkonný orgán) a na nadriadenej úrovni Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Termín prvej výzvy je závislý od podpisu zmluvy na chod MAS.

V akom termíne plánuje MAS prvú výzvu?

Podľa schváleného harmonogramu na úrovni MAS je predpokladaný termín vyhlásenia výzvy koniec mesiaca marca 2018 za predpokladu, že bude podpísaná zmluva na chod MAS do konca 1/2018. Trvanie výzvy 40 pracovných dní od vyhlásenia výzvy.

V rámci ktorého opatrenia Stratégie rozvoja územia OZ Žiar bude vyhlásená?

V rámci opatrenia stratégie 3.1 Podpora mladých poľnohospodárov. Výzva MAS je v súlade s opatrením 6. Programu rozvoja vidieka SR. Cieľom opatrenia je podporiť rozvoj a udržateľnosť podnikania v oblasti poľnohospodárstva.

Pre koho je výzva určená?

Oprávneným prijímateľom je mladý poľnohospodár – samostatne hospodáriaci roľník, ktorý vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu. V čase podania Žiadosti o nenávratný finančný príspevok nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho jediný a najvyšší predstaviteľ. Jeho sídlo alebo prevádzka je v území MAS Žiar.

Aká je výška nenávratné finančného príspevku (NFP)?

Výška NFP je 50 000,-€ na 1 mladého poľnohospodára formou paušálnej platby v podobe 2 splátok po dobu maximálne 5 rokov. 70% podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a 30% po správnej realizácii podnikateľského zámeru. 

Aká je výška alokácie na tomto opatrení v MAS?

V zmysle schváleného Akčného plánu v Stratégii rozvoja OZ Žiar je alokácia na opatrení 100 000,-€.

Ku každej vyhlásenej výzve bude MAS organizovať informačné dni vo svojom sídle Miestne kultúrne stredisko 367, 972 32 Chrenovec-Brusno. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať v kancelárii MAS v pracovných dňoch v čase od 8,00 – 15,00hod, prípadne telefonicky 0919 19 30 10. Sledujte tiež našu webovú stránku www.masziar.sk, kde postupne získate všetky potrebné informácie.

Ing.Erika Jonasová,projektový manažér MAS


 

Všetko o aktuálnom dianí v obci Tužina. Oznamy, pozvánky a reportáže z podujatí v Tužine. Kliknite na našu FB stránku - "Páči sa mi" a budete vždy včas informovaní o novinkách

Hodiny pre verejnosť

Pondelok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Utorok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Streda: 07:30 - 10:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.

Štvrtok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Piatok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

NÁVŠTEVA LEKÁRA SK

najväčší portál na vyhľadávanie lekárov, lekární, pohotovostných služieb a podobne


Knižná publikácia TUŽINA - DEDINA STORAKÝCH REMESIEL

200 stranová monografia má 15 kapitol v ktorých sa dozvieme nielen historické fakty o Tužine a jej vzniku a vývoji. Nechýbajú stránky venované školstvu, kultúre, športu, spolkom a činnosti spoločenských organizácií.

Obec Tužina ponúka na predaj magnetku Tužiny

Na magnetke sú zobrazené kultúrne pamiatky- dominanty obce - Kostol sv.Jakuba, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Mariánsky stĺp a obecné múzeum.
Cena magnetky je 4€/kus a a dá sa zakúpiť v troch odtieňoch kovovej patiny.. zlatá, strieborná a medená. Bližšie informácie na obecnom úrade v Tužine 046 54 44 187

Múzeum v Tužine vznikalo od roku 2015 rekonštrukciou obytného domu, postaveného v roku 1905
Múzeum bolo slávnostne otvorené 8.septembra 2018 - v roku 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Otváracie hodiny:
piatok 17:00 - 19:00 hod
Kontakt:
046 54 44 187

Aktuálne oznamy miestneho rozhlasu

Nepočuli ste hlásenie obecného rozhlasu? Po kliknutí na tento odkaz si môžete vypočuť aktuálne oznamy- odvysielané v obecnom rozhlase. Nový systém je momentálne v skúšobnej prevádzke.

MAPA KATASTRA TUŽINA

Vyhľadávanie pozemkov - parciel v k.ú. Tužina, s možnosťou merania jednotlivých pozemkov.Podľa výberu v nastaveniach vrstiev - možnosť vyhľadávať pozemky v "C" registri, alebo v "E" registri...

JUMPING - TUŽINA

Originálne & zábavné skupinové cvičenie
v sále kultúrneho domu Tužina vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:00 hod.
Bližšie informácie: Facebook Jumping Tužina, alebo
Iveta Žillová 0915 416 754

Adresa:
Obec Tužina
Obecný úrad
972 14 Tužina

podateľňa:
obec@tuzina.sk

Miroslav Dzina, starosta obce :
mobil: 0903 553 667
046 54 44 003
starosta@tuzina.sk

Martina Sedlárová, podateľňa, administratívna pracovníčka
046 54 44 187
sedlarova@tuzina.sk

Jozef Gocman správa daní a poplatkov, evidencia obyvateľov, správca webstránky
046 54 44 187
gocman@tuzina.sk

Irena Smiechová ekonómka
046 54 44 004
smiechova@tuzina.sk

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 14:00

Počasie v Tužine

Počasie Tužina - Svieti.com

Kontakt na prevádzkovateľku posilňovne: Anna Novotková, Tužina 429, mobil 0902 316 429, pevná linka: 54 44 286

Chystáte rodinnú oslavu, svadbu...? Organizujete stužkovú, stretávku, ples a podobne? Využite priestory KD Tužina

cenník:
futbal 5 € / hodinu
volejbal, nohejbal, basketbal a tenis 2 € / hodinu
Správcom ihriska je od 16.06.2015 p. Jozef Petráš, tel. 0915 098 212.
Je prísny zákaz vstupovať na multifunkčné ihrisko bez súhlasu správcu ihriska.

Stolnotenisová herňa v sále kultúrneho domu: prevádzkovateľka Ľubomíra Hanzlíková, Tužina 451,
mobil 0903022736
Poplatok v zimnom období s nutnosťou vykurovania: 3 €/hod za celú herňu - 4 stoly,
v letnom období bez kúrenia: 0,50 €/hod.

Otváracie hodiny
UTOROK a ŠTVRTOK
od 15:00 do 17:00 hod.

výsledky a plánované zápasy TJ Tatran Tužina na stránkach slovenského futbalového zväzu

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS

Občianske združenie Žiar po desiatich rokoch pôsobenia získalo štatút MAS s finančnou alokáciou 1 330 098,11€ na rozvoj územia s prihliadnutím na tvorbu pracovných miest, rozvoj podnikania, cestovného ruchu, ale aj rozvoj verejnej infraštruktúry malých rozmerov za presne stanovených podmienok v zmysle spracovanej Stratégie rozvoja územia.

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Miroslav Dzina

Autor fotografií:L.Grešner, Jozef Gocman, js

webygroup

Úvodná stránka