Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Viete, že ...

Obec - rozpočet - dane ... základné informácie v "kocke"

Viete čo je obec? A čo tvorí rozpočet obce? Viete kedy vzniká daňová povinnosť a kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností? Na tieto aj ďalšie základné otázky dáva odpoveď brožúra Ministerstva financií SR - FINANCIE A DANE V MIESTNEJ SAMOSPRÁVE.

Tu je pár základnych informácií z brožúry MF SR. Celú brožúrku s viac informáciami si môžte otvoriť - alebo stiahnúť v spodnej časti tohto príspevku.

OBEC

 • Obec je ekonomická jednotka, je základnou územnou jednotkou, ktorá svoje činnosti realizuje samostatne, samosprávne a správne. To znamená, že v rozsahu stanovenom zákonmi vykonáva vlastnú hospodársku, daňovú, ale aj napríklad vzdelávaciu, sociálnu či kultúrnu politiku.
 • Obec môžeme považovať za ekonomickú jednotku, ktorá na svojom území, pre obyvateľov a komunity, privátnu sféru i mimovládny sektor prijíma rozhodnutia a neustále formuje prostredie a jeho súčasti. V zmysle Zákona o obecnom zriadení má prijímať opatrenia, ktorými sleduje všestranný rozvoj územia a obyvateľov. Tento základný zákon miestnej samosprávy predpokladá úzku spoluprácu volených predstaviteľov (starostu a poslancov) s obyvateľmi.
 • Obec si nezávisle určuje svoje priority a ich finančné krytie. To má svoje miesto v obecnom rozpočte, ktorý je rovnako, ako v prípade štátneho rozpočtu, základným ekonomickým zákonom. Pri jeho tvorbe sa musia rešpektovať a dodržiavať zákony a všeobecne platné pravidlá, no objem príjmov či štruktúra výdavkov sú miestnymi špecifikami a obecnými prioritami.
   

ROZPOČET

 • Rozpočet tvoria: bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, finančné operácie.
 • Rozpočet obce sa tvorí ako vyrovnaný alebo prebytkový. To znamená, že výdavky musia byť kryté príjmami. Ak je hospodárenie obce prebytkové, v tom prípade si financie môže ponechať v rezerve (rezervnom fonde) pre ďalšie obdobie. Napríklad ak bude mať záujem financovať rekonštrukciu námestia z vlastných peňazí a nie z úverov. Potom si peniaze môže „šetriť“ vo vlastnej „peňaženke“ a na potrebnú rekonštrukciu ich použije vtedy, keď ich bude mať dostatok. Ak ale hovoríme o rekonštrukcii námestia, či verejného osvetlenia, v tom prípade ide o kapitálový rozpočet.
 • Rozpočet vyjadruje samostatnosť pri rozhodovaní, pričom ho obec schvaľuje najneskôr do konca aktuálneho roka. V prípade potreby sú možné jeho úpravy vykonaním zmeny rozpočtu. Jeho aktualizácia a zmeny dokazujú, že tento najdôležitejší finančný dokument je otvorený situáciám ktoré môžu v priebehu roka vzniknúť. Napríklad v súvislosti s havarijnou situáciou v školskej jedálni, kedy je potrebné kúpiť novú kuchynskú technológiu. Rozpočet, z ktorého sú hradené bežné výdavky, ako úhrada elektrickej energie za verejné osvetlenie, kosenie trávnikov, prípadne odhŕňanie snehu v zime označujeme ako rozpočet bežný.

PRÍJMY

 • Príjmy rozpočtu tvoria financie, ktoré môžu pochádzať z daní, alebo z iných oblastí. Najvýznamnejším príjmom je podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorý je podľa platnej legislatívy na úrovni 67,0 % z celkového výnosu dane a v roku 2015 sa plánuje jeho zvýšenie na 68,5%.
  Od 1. januára 2005 je výnos z tejto dane prerozdeľovaný medzi mestá a obce podľa jasne stanovených kritérií, ktoré reagujú na demografickú štruktúru, populačnú krivku či poveternostné vplyvy.
  Prerozdelenie spomínaného percenta z výnosu dane podlieha kritériám, ktoré zohľadňujú počet obyvateľov s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

VÝDAVKY

 

 • Obec z rozpočtu financuje výdavky súvisiace so svojim chodom. Počnúc úhradou výdavkov na prevádzku úradu či platy zamestnancov, pokračujúc financovaním zákonných povinností a končiac investičnými aktivitami súvisiacimi s ďalším rozvojom samosprávy.
  Obec zo svojho rozpočtu poskytuje napríklad dotácie školám, športovým klubom, domovom sociálnych služieb a napríklad aj dopravnému podniku, ktorý v rámci výkonu prác vo verejnom záujme zabezpečuje hromadnú prepravu alebo prevádzkuje tzv. školské autobusy.
  Dotácie sa v rozpočte rozpisujú na konkrétnu aktivitu a takto sú aj účelovo viazané. To znamená, že príjemca tejto dotácie ju musí vynaložiť iba na účel na ktorý bola schválená. Napríklad ak účelová dotácia pre základnú školu súvisí s odstránením havarijného stavu v podobe zatekajúcej strechy, škola je povinná z týchto peňazí uhradiť opravu strechy. Nemôže ich použiť na iný účel, hoci by to potrebovala. Účelová dotácia schválená na opravu zatekajúcej strechy sa preto nemôže použiť na niečo iné. To znamená, že z týchto peňazí nemôžu do školskej jedálne zakúpiť nové sporáky, alebo navýšiť platy zamestnancom.

Ďalšie informácie o miestnych daniach, ďalších príjmoch obce nájdete v brožúrke - TU:


 

Všetko o aktuálnom dianí v obci Tužina. Oznamy, pozvánky a reportáže z podujatí v Tužine. Kliknite na našu FB stránku - "Páči sa mi" a budete vždy včas informovaní o novinkách

Hodiny pre verejnosť

Pondelok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Utorok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Streda: 07:30 - 10:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.

Štvrtok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Piatok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

NÁVŠTEVA LEKÁRA SK

najväčší portál na vyhľadávanie lekárov, lekární, pohotovostných služieb a podobne


Knižná publikácia TUŽINA - DEDINA STORAKÝCH REMESIEL

200 stranová monografia má 15 kapitol v ktorých sa dozvieme nielen historické fakty o Tužine a jej vzniku a vývoji. Nechýbajú stránky venované školstvu, kultúre, športu, spolkom a činnosti spoločenských organizácií.

Obec Tužina ponúka na predaj magnetku Tužiny

Na magnetke sú zobrazené kultúrne pamiatky- dominanty obce - Kostol sv.Jakuba, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Mariánsky stĺp a obecné múzeum.
Cena magnetky je 4€/kus a a dá sa zakúpiť v troch odtieňoch kovovej patiny.. zlatá, strieborná a medená. Bližšie informácie na obecnom úrade v Tužine 046 54 44 187

Múzeum v Tužine vznikalo od roku 2015 rekonštrukciou obytného domu, postaveného v roku 1905
Múzeum bolo slávnostne otvorené 8.septembra 2018 - v roku 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Otváracie hodiny:
piatok 17:00 - 19:00 hod
Kontakt:
046 54 44 187

Aktuálne oznamy miestneho rozhlasu

Nepočuli ste hlásenie obecného rozhlasu? Po kliknutí na tento odkaz si môžete vypočuť aktuálne oznamy- odvysielané v obecnom rozhlase. Nový systém je momentálne v skúšobnej prevádzke.

MAPA KATASTRA TUŽINA

Vyhľadávanie pozemkov - parciel v k.ú. Tužina, s možnosťou merania jednotlivých pozemkov.Podľa výberu v nastaveniach vrstiev - možnosť vyhľadávať pozemky v "C" registri, alebo v "E" registri...

JUMPING - TUŽINA

Originálne & zábavné skupinové cvičenie
v sále kultúrneho domu Tužina vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:00 hod.
Bližšie informácie: Facebook Jumping Tužina, alebo
Iveta Žillová 0915 416 754

Adresa:
Obec Tužina
Obecný úrad
972 14 Tužina

podateľňa:
obec@tuzina.sk

Miroslav Dzina, starosta obce :
mobil: 0903 553 667
046 54 44 003
starosta@tuzina.sk

Martina Sedlárová, podateľňa, administratívna pracovníčka
046 54 44 187
sedlarova@tuzina.sk

Jozef Gocman správa daní a poplatkov, evidencia obyvateľov, správca webstránky
046 54 44 187
gocman@tuzina.sk

Irena Smiechová ekonómka
046 54 44 004
smiechova@tuzina.sk

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 14:00

Počasie v Tužine

Počasie Tužina - Svieti.com

Kontakt na prevádzkovateľku posilňovne: Anna Novotková, Tužina 429, mobil 0902 316 429, pevná linka: 54 44 286

Chystáte rodinnú oslavu, svadbu...? Organizujete stužkovú, stretávku, ples a podobne? Využite priestory KD Tužina

cenník:
futbal 5 € / hodinu
volejbal, nohejbal, basketbal a tenis 2 € / hodinu
Správcom ihriska je od 16.06.2015 p. Jozef Petráš, tel. 0915 098 212.
Je prísny zákaz vstupovať na multifunkčné ihrisko bez súhlasu správcu ihriska.

Stolnotenisová herňa v sále kultúrneho domu: prevádzkovateľka Ľubomíra Hanzlíková, Tužina 451,
mobil 0903022736
Poplatok v zimnom období s nutnosťou vykurovania: 3 €/hod za celú herňu - 4 stoly,
v letnom období bez kúrenia: 0,50 €/hod.

Otváracie hodiny
UTOROK a ŠTVRTOK
od 15:00 do 17:00 hod.

výsledky a plánované zápasy TJ Tatran Tužina na stránkach slovenského futbalového zväzu

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS

Občianske združenie Žiar po desiatich rokoch pôsobenia získalo štatút MAS s finančnou alokáciou 1 330 098,11€ na rozvoj územia s prihliadnutím na tvorbu pracovných miest, rozvoj podnikania, cestovného ruchu, ale aj rozvoj verejnej infraštruktúry malých rozmerov za presne stanovených podmienok v zmysle spracovanej Stratégie rozvoja územia.

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Miroslav Dzina

Autor fotografií:L.Grešner, Jozef Gocman, js

webygroup

Úvodná stránka