Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ROK 2014


 

ROK NA DEDINE - videodokument udalostí v obci v roku 2014

AAA ROK NA DEDINE 001.jpgRok na dedine - je známy film Martina Ťapáka, ktorý zachytá zvyky a tradície na slovenskej dedine. Krátky dokument Jozefa Gocmana - s tým istým názvom zaznamenáva významné kultúrno-spoločenské a športové dianie počas roku 2014 v našej obci. Kamera, strih a réžia filmu: Jozef Gocman kamera 1 ...
 

Zápisnica 1.ustanovujúce zasadnutie OZ

BENER - zápisnica.jpgZÁPISNICA z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tužina, konaného dňa 15. decembra 2014 o 18.00 hod.v sále Kultúrneho domu v Tužine Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program : 1. Otvorenie 2. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 3. Zloženie sľubu starostu ...
 

Turnaj neregistrovaných hráčov v stolnom tenise o pohár starostu obce

stolnotenisový turnaj.jpgV sobotu 27.decembra 2014 sa v KD Tužina uskutočnil tradičný vianočný turnaj v stolnom tenise. V tomto roku mal trochu pozmenený názov. Turnaj neregistrovaných hráčov v stolnom tenise o pohár starostu obce. Súťažilo sa v ňom - ako už názov naznačuje - o putovný pohár starostu obce. Podujatie ...
 

Vianočný koncert Zboru sv.Jakuba

BANER vianočný koncert ZSJ.jpgV piatok 26.decembra 2014 o 15:00 hod. pripravil Zbor sv.Jakuba a Farský úrad Tužina vianočný koncert Zboru sv.Jakuba. Takmer hodinové vystúpenie zboristov bolo príjemným spestrením vianočných sviatkov. Atmosféru koncertu zachytávajú tri krátke videá Ing. Petra Ošváta. Vianočný príbeh - Z ...
 

Predvianočné stretnutie starostu obce s dôchodcami - video

DSC09346.JPGDecember & predvianočný čas patrí v našej obci každoročne stretnutiu s najstaršími občanmi obce. Nebolo tomu inak ani v roku 2014. Predvianočné stretnutie novozvoleného starostu obce - pána Miroslava Dzinu s najstaršími občanmi obce, sa uskutočnilo v stredu 17.12.2014, v sále kultúrneho domu. ...
 

Ustanovujúce zasadnutie OZ - video

STAROSTOVIA.jpgMiroslav Dzina po 16.rokoch vystriedal v úrade starostu obce Ing. Jána Slobodu. Osvedčenie o zvolení si z rúk nového starostu prevzalo 9 poslancov, z toho 5 nováčikov.
 

Vianočné trhy 2014 - videoreportáž

BANER VIAN.TRHY 2014-VIDEO.jpgV sobotu 6.decembra 2014 sa v areáli kultúrneho domu, uskutočnil druhý ročník vianočných trhov. V kultúrnom programe vystúpila spevácka skupina pri karpatskonemeckom spolku, ĽH Poluvská kapela, deti MŠ a ZŠ Tužina.
 

 

Oprava oltára

Oltár Panny Márie pred a po obnove.jpgV roku 2014 sa nám podarilo dokončiť opravu oltára Panny Márie Immaculaty. Tento oltár je súčasťou kostola sv. Jakuba v Tužine. Spoločným úsilím Rímskokatolíckej cirkvi farnosti Tužina, Ministerstva kultúry SR a obce Tužina je dnes obnovený oltár na svojom mieste v plnej kráse. Dielo reštauroval akademický sochár Dušan Hagara a akademický maliar Miroslav Šurín.
 

Ako sme volili- výsledky komunálnych volieb 2014

KOMUNALNE VOLBY 2014 -vysledky.jpgV sobotu 15.11.2014 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí a miest Výsledky hlasovania v našej obci boli nasledovné: Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1027 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 680 Počet odovzdaných obálok: 680 Počet platných hlasovacích lístkov odovz ...
 

Zápisnica zo 7.zasadnutia OZ

Obec Tužina INFO.jpg ZÁPISNICA  zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tužine, konaného dňa 3. októbra 2014 o 18.00 hod.  v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tužine     Prítomní :  podľa prezenčnej listiny   Program : 1. Otvorenie                    2. Určenie overovateľov zápisnice   ...
 

 

VEČER SO SKUPINOU BLACK BAND - videozostrih

BLACKBAND 01.jpgSZZP v Tužine pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravil hudobný večer so skupinou BLACK BAND, známou z TV ŠLÁGER. Uskutočnil sa v piatok 24.októbra 2014 o 16:00 hod. v kultúrnom dome.     Krátky video zostrih z vystúpenia skupiny BLACK BAND   ...
 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce

Komunalne-volby-2014.jpgMiestna volebná komisia v Tužine podľa §23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:   1. Emanuel Drexler, 56 r., technik, nezávislý kandidát 2. Miroslav Dzina, 45 r., ...
 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ

Komunalne-volby-2014.jpgMiestna volebná komisia v Tužine podľa §18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov: 1. Jozef Ďurica, Ing., 47 r., živnostník, SDKÚ-DS 2. Jozef Fábry, ...
 

 

HODOVÉ SLÁVNOSTI 2014

HODY 2014-plagat.jpgV sobotu 13.septembra 2014 sa v KD uskutočnili hodové slávnosti. V programe sa predstavili deti MŠ a ZŠ Tužina, spevácka skupina pri KNS Tužina. Program hodových slávností svojím vystúpením spestrili aj hostia podujatia FS Vrchárka z Čavoja a DUO RYTMUS z Oslian. Počas sobotného popoludnia ...
 

 

HAUERLANDFEST 2014 - videoreport

HAUERLANDFEST 2014.JPG V sobotu 16.augusta 2014 sa v Tužine uskutočnil 23. ročník festivalu speváckych skupín karpatských Nemcov.   Program festivalu zahájil sprievod účinkujúcich súborov od obecného úradu do kultúrneho domu. V sále kultúrneho domu prítomných privítali Ing. Ján Sloboda - starosta obce a za Karpa ...
 

Stretnutie motorkárov JAWA ČZ 2014 - videoreport

motorky 01.jpgV sobotu 9.augusta 2014 sa na tužinskom Hatalisku stretli majitelia motoriek Jawa a ČZ, ale nechýbali ani stroje iných značiek. Krátky video-zostrih Jozefa Gocmana zachytáva atmosféru toho dňa. Stretko JAWA & ČZ TUŽINA 2014 from jogofilm on Vimeo. ...
 

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ

ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tužine, konaného dňa 18. júla 2014 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tužine   Prítomní : podľa prezenčnej listiny   Program : 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Kontrola uznesení 4. Správa o di ...
 

CFT 2014

CFT 2014 PLAGÁT.jpg V dňoch 1.-2.augusta 2014 sa v areáli Hatalisko uskutočnil ďalší ročník COUNTRY FESTIVALU TUŽINA. Piatkový program patril zábave s hudobnou skupinou Čochciari a s tanečným súborom country tancov- Maryland z Trenčína. Sobotňajší program začal na poludnie hrami a súťažami pre najmenších. V p ...
 

Zápisnica 4 zasadnutie OZ

 ZÁPISNICA  zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tužine,

konaného dňa 6. júna 2014 o 18.00 hod.

 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tužine

 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny

 

Program : 1. Otvorenie

                   2. Určenie overovateľov zápisnice

                   3. Kontrola uznesení

                   4. Správa o dianí v obci

                   5. Rôzne

- schválenie Záverečného účtu obce

- výstavba nájomných bytov

- oprava mostu na miestnej komunikácii

- príprava stavebných pozemkov IBV Tužina

                   6. Diskusia

                   7. Návrh uznesení

                   8. Záver

K bodu l . Otvorenie

                 Starosta obce Ing. Sloboda otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných a ospravedlnil  Ing. Smiechovú za oneskorený príchod a p. Podzimka, p. Greschnera, p. Vravkovú a p. Novotku, ktorí sa nemohli dostaviť. Po tom, ako starosta skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné, prítomní poslanci jednohlasne schválili navrhnutý program.                        

K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice

                 Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  p. Mikulová a Ing. Ďurica. Prítomní poslanci návrh jednohlasne odsúhlasili.   

K bodu 3. Kontrola uznesení

                Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ.  

           Uznesenie 3/11/2011 – zostáva v plnení, týka sa pozemkov určených na výstavbu rodinných domov – dňa 5. marca 2014 bola predložená na OcÚ žiadosť od výboru TJ Tatran o odstránenie časti cesty, za účelom vybudovania tréningového ihriska, ktorá sa nachádza na parcele č. 430. Po dlhšej diskusii sa poslanci OZ dohodli na úprave a vyplnení úseku zeminou za podmienky odsúhlasenia zmeny stavby stavebným úradom – realizácia najneskôr do konca júna. Starosta obce ďalej predniesol, že v našom okrese nie je spoločnosť, ktorá by zabezpečila predaj pozemkov formou dražby. O ďalšom postupe bude poslancov informovať.       

          Uznesenie 4/14/2011 – trvá, týka sa užívania mostu na miestnej komunikácii pri rodinnom dome p. Jalového. Dňa 29.4.2014 sa konalo stretnutie poslancov so zástupcami Lesov SR, š.p. OZ po vypočutí si návrhov z ich strany súhlasí s predložením nájomnej zmluvy, ku ktorej sa následne vyjadrí po preštudovaní podmienok. Starosta informoval, že uvedená zmluva sa v súčasnosti pripravuje a v blízkej budúcnosti bude predložená poslancom.

          K uzneseniu 5/2/2011 – zostáva v plnení, týka sa reklamácie viacúčelového ihriska.  Starosta informoval, že súdny spor stále pokračuje, bol vybraný nový znalec, ktorý sa bude venovať problému, v súčasnosti sa čaká na vyjadrenie zo strany Okresného súdu v Martine.

           K uzneseniu 5/10/2011 – ohľadom výstavby bytoviek – starosta informoval prítomných, že Slovenský pozemkový fond prisľúbil predaj pozemkov pod bytovkami do vlastníctva obce na základe znaleckého ocenenia a po územnom konaní. OZ rozhodlo, že výstavba sa bude realizovať vo vlastnej réžii obce.

            K uzneseniu 9/11/2011 – trvá, na atypické šachty v obci boli osadené poklopy vyrobené na mieru, no po obhliadke budú vyrobené ešte dva kusy.                                           

            Uznesenie 4/4/2012 – trvá, starosta obce je povinný akékoľvek úpravy verejných priestranstiev konzultovať s poslancami OZ a naďalej pravidelne kontrolovať plnenie pracovných úloh obecných zamestnancov. OZ navrhlo postupné dosádzanie stromov na miestnom cintoríne. Je potrebné sa poradiť s odborníkom, aký druh stromu by bol najefektívnejší, čo sa týka odolnosti voči drevokaznému hmyzu.

             K uzneseniu 5/8/2012 – obecný pozemok parcelné číslo 169/1 bude upravený, oplotený a využitý na uskladnenie obecného materiálu. Prítomní poslanci navrhli odkúpiť aj druhú časť budovy, ktorá sa po presťahovaní p. Š. Novotku uvoľnila. Nakoľko je spoluvlastníkom nehnuteľnosti aj Slovenský pozemkový fond, čaká sa na jeho vyjadrenie.     

             Uznesenie 1/5/2013 – trvá, na žiadosť p. M.  Páleša budú zakúpené rúry do kanála na prístupovej ceste smerom k jeho domu č. 203, ktoré si svojpomocne osadí pod dohľadom pracovníka obce, realizácia podľa dohody so žiadateľom.

              Uznesenie 1/8/2013 – trvá, týka sa stojatej vody pred vchodom do ZŠ, stavebná komisia vykonala obhliadku, radila sa aj s Ing. Ošvátom, ktorý prisľúbil vypracovanie cenovej ponuky. Starosta informoval prítomných, že pri povrchovej úprave cesty na IBV sa upraví aj tento úsek.            

              Uznesenie 2/8/2013 – OZ vyjadrilo nespokojnosť s postupom prác pri osádzaní rúr do jarkov pred budovou Slov. pošty a pred domom rod. Grossovej a taktiež na druhej strane cesty. Stavebná komisia sa dohodla na vykonaní nápravy, nakoľko súčasný stav nespĺňa požadovaný účel, bezpečnosť chodcov a cestnej premávky.           

              Uznesenie 3/6/2013 – trvá, odpredaj akýchkoľvek pozemkov v obci je do odvolania pozastavený. V súčasnosti sa pripravuje nové Všeobecne záväzné nariadenie, kde budú presne určené ceny za pozemky na základe ich rozlohy a možného využitia.

              Uznesenie 3/8/2013 – rúry na vyplnenie jarku pred domom p. D. Lilekovej sú zakúpené, p. Greschner zabezpečí čo najskôr realizáciu.               

             Uznesenie 5/3/2013 – trvá, žiadosť o ukončenie odvodového kanálu podala p. A. Beláková. Stavebná komisia po obhliadke miesta posúdila situáciu, no nakoľko sa v okolí nachádzajú stavebné pozemky, bude táto komunikácia použitá ako prístupová cesta.

             Uznesenie 7/3/2013 – týka sa žiadosti o riešenie prístupovej cesty k rod. domu  Rácových. Po obhliadke miesta stavebnou komisiou zo dňa 19.11.2013 sa OZ dohodlo na dočasnom riešení problému, a to na úprave cesty podľa požiadaviek rod. Rácovej. Vzhľadom na skutočnosť, že majitelia susediacej parcely nesúhlasia s výmenou za iný pozemok, bude privolaný projektant a bude vypracovaná projektová dokumentácia na komunikáciu.

              Uznesenie 7/4/2013 – týka sa žiadosti od p. J. Gocmana vyriešiť problém s kanalizáciou. Nakoľko prečistením kanála tlakom vody sa situácia nevyriešila, bude oslovený majiteľ susediaceho pozemku, či by súhlasil s vybudovaním nového kanála, ktorý by viedol okrajom jeho pozemku.           

              Uznesenie 1/6/2014 – poškodené časti dreveného zábradlia za budovou kultúrneho domu sa v súčasnosti opravujú a  lavičky budú po odsúhlasení stavebnou komisiou  premiestnené na priestranstvo pred miestnym cintorínom pri dome smútku.

              Uznesenie 3/2/2014 – v súvislosti s predajom pozemku sl. V. Fillovej žiada OZ o doručenie znaleckého posudku nehnuteľnosti, od ktorého sa bude odvíjať konečná cena za m².                    

              Uznesenie 3/3/2014 – trvá, ohľadom žiadosti o zakúpenie odpadových rúr pre p. M. Prístupnú, nebola vykonaná obhliadka stavebnou komisiou.

              Uznesenie 3/5/2014 – trvá, ohľadom žiadosti o zakúpenie rúr do kanála pri dome p. M. Vrchovského nebola vykonaná obhliadka stavebnou komisiou.

               Uznesenie 3/8/2014 –trvá, ohľadom žiadosti o osadenie obrubníkov na bočnej ceste pred vchodom do domu p. I. Závackej nebola vykonaná obhliadka stavebnou komisiou.                             

K bodu 4. Správa o dianí v obci

             Starosta obce predniesol správu o dianí v obci, ktorá tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice.

Uznesenie 4/1/2014

OZ berie na vedomie správu o dianí v obci od posledného zasadnutia OZ.

K bodu 5. Rôzne

Ekonómka obce predložila Obecnému zastupiteľstvu návrh Záverečného účtu, ktoré ho po preštudovaní jednohlasne schválilo a berie na vedomie aj stanovisko kontrolóra obce, ktorý doporučil Záverečný účet schváliť bez výhrad.

Uznesenie 4/2/1/2014

OZ jednohlasne schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2013.

Uznesenie 4/2/2/2014

OZ berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce ohľadom schválenia Záverečného účtu

OZ súhlasí s výmenou poškodeného zábradlia na moste pred domom p. Fojtíka, nakoľko oprava nie je možná, realizácia v spolupráci s p. Fázikom. Informačná cena za nové zábradlie bola cca 1500 €.

Uznesenie 4/3/2014

OZ súhlasí s výmenou poškodeného zábradlia na moste pred domom p.Fojtíka.

Prítomní p. V. Drobec a p. Hostačný ako obete nedávnej povodne upozornili na zasypaný kanál nad ich príbytkami, ktorý neplní svoj účel a treba ho prehĺbiť. Starosta sa dohodol na obhliadke dňa 11.6.2014 spolu s p. Fázikom a oslovený bude aj zástupca firmy VJARSPOL, ktorý ako vlastník pozemku prisľúbil spoluprácu. Podľa OZ je každoročná kontrola jarkov nevyhnutnosťou.

Uznesenie 4/4/2014

OZ súhlasí s obhliadkou jarkov nad príbytkami, poškodenými nedávnou povodňou.

Žiadosť o odpredaj pozemku pri ceste, parcelné číslo 609/2 podal p. P. Gross, bytom Tužina 478. Nakoľko je to pozemok vo vlastníctve SPF, obec vydáva súhlasné stanovisko k predaju, no za podmienky písomného súhlasu rod. Kraskovej, ktorá cez uvedený pozemok prechádza k svojmu rod. domu a taktiež bude potrebné zakresliť do katastrálnej mapy hranice predaného pozemku s vytýčením v teréne.

Uznesenie 4/5/2014

OZ súhlasí s predajom pozemku parc. č. 609/2 v prospech p. P. Grossa za dodržania stanovených podmienok.

P. L.Mečiar požiadal OZ o schválenie predaja parciel č.226/21, 226/22, 226/19 a 239/2, ktoré sa nachádzajú v okolí neobývanej časti škôlky, ktorej je vlastníkom. V žiadosti uvádza, že v budove by chcel zriadiť tri byty, na ktoré už vybavuje stavebné povolenie a ďalej by si chcel dočasne prenajať priestory za budovou škôlky za účelom uskladnenia náradia, príp. staveb. materiálu. OZ sa dohodlo na obhliadke miesta a až následne sa k žiadosti vyjadrí.

Uznesenie 4/6/2014

OZ sa dohodlo na obhliadke miesta, žiadosť od p. L. Mečiara o odpredaj parciel v okolí škôlky a prenájom priestorov za škôlkou.

Žiadosť o súhlas s drobnou stavbou podala p. E. Svetlá. Jedná sa o oplotenie jej záhrady a vstupnú bránu, ktorá sa nachádza na bočnej ceste. Nakoľko nie je stavba postavená na obecnom pozemku, bude žiadosť postúpená na stavebný úrad.

Uznesenie 4/7/2014

OZ súhlasí s postúpením žiadosti od p. E. Svetlej na stavebný úrad.

K bodu 6. Diskusia

V diskusii bol prednesený návrh požadovať za požičanie veľkokapacitných stanov, patriacich obci, 30 €/kus. OZ súhlasilo s návrhom.

Uznesenie 4/8/2014

OZ súhlasí s výškou nájomného 30 €/kus za veľkokapacitné stany.

P. M. Dzina upozornil na stekajúcu vodu z polí na pozemok p. Lackovej, je potrebné prehĺbiť jarok nad pozemkom a upraviť vpusť do kanála.

Nakoľko sa deti z MŠ prebojovali v tanečnej súťaži The School Dance do finále a vystúpia v SND v Bratislave, dňa 18.6.2014 pôjde z obce autobus s deťmi, učiteľmi a rodičmi vystupujúcich detí, doprava je zabezpečená na náklady obce.

Uznesenie 4/9/2014

OZ súhlasí, aby doprava do Bratislavy na vystúpenie detí z MŠ bola uhradená z finančných prostriedkov obce.

Starosta informoval prítomných o probléme ohrevu vody v miestnej školskej jedálni. OZ sa dohodlo na obhliadke systému odborníkom a zabezpečení zariadenia, ktoré by problém vyriešilo.

P. Ing. Kminiaková upozornila na vodu stekajúcu cez jej pozemok pri silnejších dažďoch v súvislosti s budovaním komunikácie a odvodňovacieho jarku p. T. Čičmancom. OZ sa dohodlo na obhliadke miesta a riešenie problematiky v prebiehajúcom stavebnom konaní.

Nakoľko sa blíži termín CFT, starosta informoval prítomných, že dal vypracovať cenové ponuky na prerábku elektrického vedenia v areáli Hatalisko.

Viacerí občania upozornili na znečistený, resp. zasypaný jarok v blízkosti príbytku p. M. Krasku ml., čo môže byť v prípade silnejších dažďov nebezpečné. OZ sa dohodlo na obhliadke.

K bodu 7. Návrh uznesení

            Uznesenia boli prijaté pri jednotlivých bodoch rokovania.

K bodu 8.  Záver

            Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

V Tužine, 11.06.2014

 

Zapísali : S. Gregorová                               

Overovatelia zápisnice :  p. Mikulová

                                    p. Ing. Ďurica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ

OBEC - OZ INFO.jpgZÁPISNICA z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tužine, konaného dňa 2. mája 2014 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tužine   Prítomní : podľa prezenčnej listiny   Program : 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Kontrola uznesení 4. Správa ...
 

Podporme našich škôlkárov v tanečnej súťaži THE SCHOOL DANCE 2014

MŠ -súťaž tance.pngMŠ TUŽINA sa zapojila do tanečnej súťaže THE SCHOOL DANCE 2014. Sú to vlastne tri tance v jednom 3 minútovom celku. Prvý tanec charakterizuje život na Bojnickom zámku- presúvame sa obdobím k našim predkom - ľudový tanec je charakteristický pre našu dedinu- a tretí tanec znamená súčasnosť - od minul ...
 

 

Zápisnica z 2.zasadnutia OZ

OBEC - OZ INFO.jpgZÁPISNICA z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tužine, konaného dňa 4. apríla 2014 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tužine   Prítomní : podľa prezenčnej listiny   Program : 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Kontrola uznesení 4. Sprá ...
 

 

VOĽBA PREZIDENTA - Ako sme volili v druhom kole

voľby prezident.jpg V sobotu 29.marca 2014 sa konalo 2.kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. Výsledky hlasovania v našej obci boli nasledovné: Počet voličov zapísaných do zoznamu 1018 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 549, t.j. 54% Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov: Ro ...
 

VOĽBA PREZIDENTA - Ako sme volili v prvom kole

voľby prezident.jpg V sobotu 15. marca 2014 sa uskutočnilo 1.kolo voľby prezidenta SR. Výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta SR našej obci boli nasledovné: Počet voličov zapísaných do zoznamu 1015 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                                    449, t.j. ...
 

FAŠIANGY 2014 v Tužine- videoreportáže

Fašiangy Tužina 1.3.2014-54.jpg V sobotu 1.marca 2014 Tužina ožila tradičnými fašiangovými zvykmi. Už od skorých ranných hodín išiel dole dedinou sprievod masiek. Popoludní fašiangový program pokračoval detským maškarným plesom. Vo večerných hodninách bola v krčme Britva fašiangová zábava so skupinou Čochciari, spoj ...
 

Zápisnica z 1.zasadnutia OZ

OBEC - OZ INFO.jpg ZÁPISNICA z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tužine, konaného dňa 7. februára 2014 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tužine   Prítomní : podľa prezenčnej listiny   Program : 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Kontrola ...
 

 

SÚZVUKY 2014 - videoreportáž

suzvuky_2014_web.jpg V sobotu 22.februára 2014 sa v KD Tužina uskutočnila prehliadka speváckych súborov a skupín Súzvuky.   V programe vystúpili karpatskonemecké spevácke skupiny z Tužiny, Malinovej, Kľačna a Nitrianskeho Pravna, spevácka skupina Roveň z Poruby a hosť - ženský spevácky zbor Tenerezza z Nitri ...
 

ZABÍJAČKA 2014 - videodokument

zabíjačka 2014 001.jpg V sobotu 15.februára 2014 sa v areáli kultúrneho domu uskutočnila tradičná, dedinská zabíjačka. Posedenie pri zabíjačkových špecialitách spríjemnila hudobnou produkciou country skupina Zatúlaní z Nitrianskeho Pravna. Krátky videodokument J.Gocmana zachytáva atmosféru toho dňa. ...
 

 

4. OBECNÝ PLES - video

OBECNÝ PLES 2014.jpg V sobotu 25.januára 2014 sa v KD Tužina uskutočnil 4.Obecný ples. Takmer 90 hostí pri príchode do sály kúlturneho domu v Tužine, vítala hudobnou produkciou, ľudová hudba Poluvská kapela. O slávnostné otvorenie plesu sa postaral pán Benkocký. Do tanca aj na počúvanie potom hrala hudobná s ...
 

Aktuálny počet obyvateľov - zmeny v roku 2013

GRAF-2013.jpg Stav počtu obyvateľov Tužiny bol k 1.1.2013 - 1220. Počas roka 2013 sa nám narodilo 9 detí, z toho 5 chlapcov a 4 dievčatá , prisťahovali sa 25 noví občania - z toho 10 mužov a 15 žien. Štatistické čísla z evidencie obyvateľstva hovoria o 12-tich zomrelých - z toho 4 muži a 8 žien a tiež ...
 

TUŽINA 2013 - blok 28 videí z Tužiny počas uplynulého roka

collage  JOGOFILM TUŽINA 2013.jpg Blok 28 videí , ktoré nasnímal a spracoval Jozef Gocman počas roka 2013 na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v Tužine. Vybrať konkrétne video si môžete kliknutím na ľavý horný okraj náhľadu videa - zobrazí sa vám "ZOZNAM VIDEÍ", alebo šípkami na spodnej lište náhľadu videa. Videá ...
 

Zápisnica z 8. zasadania OZ

Obec Tužina INFO.jpg ZÁPISNICA z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tužine, konaného dňa 13. decembra 2013 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tužine Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program : 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Kontrola uznesení 4. Spr ...
 

Vianočný stolnotenisový turnaj 2013

Vianočný turnaj 2013.jpg Stolnotenisový klub Tužina usporiadal v KD Tužina v sobotu 28.12.2013 vianočný stolnotenisový turnaj pre neregistrovaných hráčov. Podujatie sa teší z roka na rok väčšej návštevnosti. Toho posledného sa zúčastnilo 32 účastníkov.   Medzi nimi - najmladší - Tomáš Daniš a najstarší ...
 

Všetko o aktuálnom dianí v obci Tužina. Oznamy, pozvánky a reportáže z podujatí v Tužine. Kliknite na našu FB stránku - "Páči sa mi" a budete vždy včas informovaní o novinkách

Hodiny pre verejnosť

Pondelok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Utorok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Streda: 07:30 - 10:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.

Štvrtok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Piatok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

NÁVŠTEVA LEKÁRA SK

najväčší portál na vyhľadávanie lekárov, lekární, pohotovostných služieb a podobne


Knižná publikácia TUŽINA - DEDINA STORAKÝCH REMESIEL

200 stranová monografia má 15 kapitol v ktorých sa dozvieme nielen historické fakty o Tužine a jej vzniku a vývoji. Nechýbajú stránky venované školstvu, kultúre, športu, spolkom a činnosti spoločenských organizácií.

Obec Tužina ponúka na predaj magnetku Tužiny

Na magnetke sú zobrazené kultúrne pamiatky- dominanty obce - Kostol sv.Jakuba, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Mariánsky stĺp a obecné múzeum.
Cena magnetky je 4€/kus a a dá sa zakúpiť v troch odtieňoch kovovej patiny.. zlatá, strieborná a medená. Bližšie informácie na obecnom úrade v Tužine 046 54 44 187

Múzeum v Tužine vznikalo od roku 2015 rekonštrukciou obytného domu, postaveného v roku 1905
Múzeum bolo slávnostne otvorené 8.septembra 2018 - v roku 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Otváracie hodiny:
piatok 17:00 - 19:00 hod
Kontakt:
046 54 44 187

Aktuálne oznamy miestneho rozhlasu

Nepočuli ste hlásenie obecného rozhlasu? Po kliknutí na tento odkaz si môžete vypočuť aktuálne oznamy- odvysielané v obecnom rozhlase. Nový systém je momentálne v skúšobnej prevádzke.

MAPA KATASTRA TUŽINA

Vyhľadávanie pozemkov - parciel v k.ú. Tužina, s možnosťou merania jednotlivých pozemkov.Podľa výberu v nastaveniach vrstiev - možnosť vyhľadávať pozemky v "C" registri, alebo v "E" registri...

JUMPING - TUŽINA

Originálne & zábavné skupinové cvičenie
v sále kultúrneho domu Tužina vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:00 hod.
Bližšie informácie: Facebook Jumping Tužina, alebo
Iveta Žillová 0915 416 754

Adresa:
Obec Tužina
Obecný úrad
972 14 Tužina

podateľňa:
obec@tuzina.sk

Miroslav Dzina, starosta obce :
mobil: 0903 553 667
046 54 44 003
starosta@tuzina.sk

Martina Sedlárová, podateľňa, administratívna pracovníčka
046 54 44 187
sedlarova@tuzina.sk

Jozef Gocman správa daní a poplatkov, evidencia obyvateľov, správca webstránky
046 54 44 187
gocman@tuzina.sk

Irena Smiechová ekonómka
046 54 44 004
smiechova@tuzina.sk

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 14:00

Počasie v Tužine

Počasie Tužina - Svieti.com

Kontakt na prevádzkovateľku posilňovne: Anna Novotková, Tužina 429, mobil 0902 316 429, pevná linka: 54 44 286

Chystáte rodinnú oslavu, svadbu...? Organizujete stužkovú, stretávku, ples a podobne? Využite priestory KD Tužina

cenník:
futbal 5 € / hodinu
volejbal, nohejbal, basketbal a tenis 2 € / hodinu
Správcom ihriska je od 16.06.2015 p. Jozef Petráš, tel. 0915 098 212.
Je prísny zákaz vstupovať na multifunkčné ihrisko bez súhlasu správcu ihriska.

Stolnotenisová herňa v sále kultúrneho domu: prevádzkovateľka Ľubomíra Hanzlíková, Tužina 451,
mobil 0903022736
Poplatok v zimnom období s nutnosťou vykurovania: 3 €/hod za celú herňu - 4 stoly,
v letnom období bez kúrenia: 0,50 €/hod.

Otváracie hodiny
UTOROK a ŠTVRTOK
od 15:00 do 17:00 hod.

výsledky a plánované zápasy TJ Tatran Tužina na stránkach slovenského futbalového zväzu

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS

Občianske združenie Žiar po desiatich rokoch pôsobenia získalo štatút MAS s finančnou alokáciou 1 330 098,11€ na rozvoj územia s prihliadnutím na tvorbu pracovných miest, rozvoj podnikania, cestovného ruchu, ale aj rozvoj verejnej infraštruktúry malých rozmerov za presne stanovených podmienok v zmysle spracovanej Stratégie rozvoja územia.

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Miroslav Dzina

Autor fotografií:L.Grešner, Jozef Gocman, js

webygroup

Úvodná stránka